Troels Lund Poulsen: Store problemer med inddrivelse af skatterestancer

Troels Lund Poulsen (V), februar 2010-marts 2011. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Nørgaard Larsen

Med Troels Lund Poulsen som skatteminister var arbejdet med EFI præget af forsinkelse, og i et svar til Folketinget forklarede han i december 2010, at systemet først ville køre i fjerde kvartal af 2011.

På et samråd i Skatteudvalget lagde ministeren i juli 2010 også hovedet på blokken og medgav, at der var store problemer med inddrivelse af skatterestancer, sådan som Rigsrevisionen påpegede.

»Den overordnende konklusion er klar – Skatteministeriet har endnu ikke formået at få styr på inddrivelsen siden overtagelsen af opgaven i november 2005. Restancetallene taler deres tydelige sprog,« sagde ministeren og fortsatte:

»Rigsrevisionens kritik kommer – jeg fristes til at sige desværre – ikke som nogen overraskelse.«

Samtidig ulmede uroen i Skat, og da Lund Poulsen (V) tiltrådte, spurgte Dansk Told og Skatteforbund i medlemsbladet, hvad tre medlemmer ønskede sig af deres nye chef. Den første bad om arbejdsro. Den anden frabad sig brandslukningsopgaver. Den tredje ønskede flere hænder.