Trepartsaftale om flygtninge er på plads

Aftalen forpligter myndighederne til at udføre en mere ensartet screening af flygtninges formelle og uformelle kompetencer allerede i asylfasen.

Trepartsforhandlingerne er afsluttet. Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe

Regeringen har torsdag aften forhandlet en trepartsaftale på plads med arbejdsgiverne og arbejdstagerne. Det meddeler parterne her til aften.
Aftalen er en delaftale og har som formål at få flere flygtninge i arbejde.

»Initiativerne skal understøtte, at alle parter - kommuner, virksomheder og medarbejdere - får de bedste rammer for at bidrage til en vellykket integration, og at flygtninge og familiesammenførte er motiverede for at arbejde, når de kommer ud på virksomhederne i fx ordinære stillinger, virksomhedspraktik, løntilskud eller bliver ansat i andre oplæringsstillinger,« står der i aftalen.

Det var Lars Løkke Rasmussen, der under valgkampen sidste år proklamerede, at han ville indkalde til trepartsforhandlinger, hvis han vandt valget. Det gjorde han, og da forhandlingerne om den del af trepartsdrøftelserne, der i dag er fundet fælles fodslag om, begyndte, sagde statsministeren, at regeringens mål er, at hver anden flygtning, der kommer til Danmark kommer i job.

Hvis den målsætning indfries, vil det ifølge regeringen give 2,5 mia. kr. ekstra i statskassen i 2020. Målet om, at hver anden flygtning skal i arbejde skal ses i lyset af, at kun 28 pct. af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i alderen 25-64 år i 2014 var kommet i arbejde efter 3 års deltagelse i integrationsprogrammet.

Og selvom aftalen ifølge Statsministeriet styrker den virksomhedsrettede indsats og etablerer en ny integrationsgrunduddannelse, der hurtigere får flygtninge ud på en arbejdsplads samtidig med, at de skal uddannes, så kan beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen, der har ført forhandlingerne for regeringen, ikke sige, hvor mange flere flygtninge, der kommer i arbejde som følge af aftalen.

»Vi er ikke færdige. Men vi kan til gengæld love, at alle de spor til beskæftigelse vil blive fulgt meget tæt,« siger han ifølge Ritzau.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen glæder sig over aftalen.

»Et arbejde er nøglen til integration. Derfor er det afgørende, at vi hurtigere får flygtninge i job, så de bliver en ressource – i stedet for en byrde - for vores samfund,« udtaler han i en pressemeddelelse fra Statsministeriet.

32 konkrete indsatsområder

En af aftalens helt centrale dele er det forslag, som LO og DA’s spillede ud med i løbet af forhandlingerne. Det drejer sig om en ny, toårig integrationsuddannelse (IGU-uddannelse, red.).

IGU-uddannelsen skal ifølge aftaleparterne åbne for, at flere flygtninge kommer hurtigere ind på det danske arbejdsmarked, selv om de ikke fra dag ét kan leve op til de danske krav og oppebære en overenskomstmæssig dansk løn.

Aftalen mellem regeringen, arbejdsgiverne og arbejdstagerne indeholder 32 konkrete punkter, der fordeler sig på fem overordnede indsatsområder:

  • Bedre brug af asyl- og overgangsfasen
  • Flygtninge skal mødes som jobparate
  • Integrationsprogrammet intensiveres og fokuseres på job
  • En mere erhvervsrettet danskundervisning
  • En styrket virksomhedsservice

I aftaleteksten bliver det gjort klart, at det er kommunerne, der har ansvaret for en »effektiv integrationsidsats og for at opsøge de muligheder, der er på virksomhederne«. Men det understreges også, at »kommunerne kan samtidig kun løse opgaven, hvis virksomhederne og deres medarbejdere åbner deres døre og dermed påtager sig et ansvar for at medvirke til at løse integrationsudfordringen«.

Aftalen betyder blandt andet, at der skal ske en bedre og mere ensartet screening af flygtninges formelle og uformelle kompetencer, at mulighederne for beskæftigelse skal være et "helt centralt hensyn", når flygtninge boligplaceres og at flygtninge og familiesammenførte i integrationsprogrammet fremover som udgangspunkt skal mødes som jobparate og dermed møde et klart krav om, at de skal arbejde og forsørge sig selv og deres familie.

Parterne glæder sig over aftalen

Formand i LO, Lizette Risgaard, glæder sig over aftalen.

»Jeg vil gerne pointere, at den danske model igen har virket. Den er blevet kaldet stendød, men den er meget levende. Jeg er meget stolt
over, at vi sammen kan søge løsninger for Danmark,« siger hun.

Dansk Arbejdsgiverforenings formand og chefforhandler, Jacob Holbraad, er sikker på, at virksomhederne vil være tilfredse med aftalen.

»Jeg er sikker på, at vi har lavet en god aftale, der kan kombinere elevindsatser med, at flygtninge kan få joberfaringer, samtidig med at de får uddannelse og sprogundervisning,« siger han.

Ifølge Ritzau håber Kommunernes Landsforenings formand, Martin Damm, at aftalen kan gøre livet nemmere i kommunerne.

»Vi er helt afhængige af det værktøj, kan levere den volumen, der skal til. Men vi er blevet betrygget af arbejdsmarkedets parter i løbet af dagen,« siger han.

Lars Løkke Rasmussen vil allerede i morgen indlede nye trepartsforhandlinger med parterne, understreger han i pressemeddelelsen:

»Den skriver sig ind i den stolte tradition for, at vi sammen med arbejdsmarkedets parter løser svære samfundsspørgsmål ved fælles kraft. Jeg er glad for, at vi med dagens aftale giver den danske model nyt liv. Derfor er det også regeringens ambition at forsætte trepartsdrøftelserne om andre vigtige emner. Det vil jeg allerede tage hul på i morgen ved et møde med parterne i Statsministeriet.«

På Twitter ærgrer FOA-formand Dennis Kristensen sig over trepartsaftalen:

Du kan læse meget mere om trepartsaftalen og de enkelte initiativer her

Og du kan se statsministeren udtale sig om aftalen her