Transparency Danmark: Så længe man kan bidrage anonymt, kan man snyde

Muligheden for at kunne støtte politiske partier anonymt skal helt udryddes, lyder det fra Transparency International Danmark, efter regeringen onsdag har fremlagt sit udspil til nye partistøtteregler.

Det er godt, at regeringen endelig har sat gang i arbejdet med at få gjort partistøtten til Folketingets partier mere gennemsigtig. Men det lader stadig noget tilbage at ønske, mener Knut Gotfredsen, der er bestyrelsesformand i Transparency International Danmark, der bekæmper korruption og bestikkelse i hele verden.

Først og fremmest bør der være »et absolut forbud mod anonyme bidrag«, lyder vurderingen:

»Hvis man har mulighed for anonyme bidrag, kan man jo bare give anonyme bidrag i små portioner, så man samlet overstiger den fastsatte grænse, som jo så har mistet sit formål,« siger Knut Gotfredsen efter at have gennemgået anbefalingerne fra det ekspertudvalg, regeringen sidste år nedsatte for at komme med anbefalinger til ændringer af partistøttereglerne.

På den baggrund har økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (R) onsdag lagt et nyt udspil frem, hvori regeringen foreslår at halvere bagatelgrænsen for, hvornår navnet på en bidragyder skal offentliggøres, fra de nuværende 20.000 kroner til 10.000 kroner.

Udover forbud mod anonyme bidrag efterspørger Transparency Danmark også en »egentlig kontrol med partiregnskaberne og reelle sanktioner for overtrædelser«, påpeger Knut Gotfredsen.

»Der skal være en tydeliggørelse af reglerne omkring revisionspligt for partierne. I det omfang, hvor der laves fejl eller decideret snydes med regnskaberne, som anvendes til at modtage offentlige støttekroner fra, kunne det være naturligt, at Rigsrevisionen kunne gå ind og undersøge grundlaget,« tilføjer han.

Morten Østergaard vil på baggrund af ekspertudvalgets anbefalinger indkalde partierne til forhandlinger om en reform af partistøttereglerne efter påske. Transparency International Danmark og andre organisationer kan give høringssvar frem til 29. april.