Tilsyn kritiserer Forsvarets Efterretningstjenestes indsamling af oplysninger

Den årlige redegørelse for kontrollen med efterretningstjenesterne kritiserer, at Forsvarets Efterretningstjeneste ikke har givet alle relevante oplysninger til tilsynet og generelt har et problem med indsamling af rådata.

Forsvarets Efterretningstjeneste under ledelse af Lars Findsen får kritik for manglende oplysninger til Tilsynet med Efterretningstjenesterne.  Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) bliver kritiseret for ikke at have holdt kontroltilsynet tilstrækkeligt informeret om efterretningstjenestens behandling af oplysninger om danskere. Tilsynet oplyser, at det »finder FEs manglende orientering kritisabel«. Samtidig viser stikprøvekontroller, at der generelt er foretaget uberettigede søgninger i rådata.

»FE er en efterretningstjeneste, og mange af FEs opgaver må derfor løses i dyb fortrolighed. Men dermed har FE også et helt særligt ansvar. Derfor er det ikke tilfredsstillende, når TET finder anledning til at rette kritik mod FE,« siger forsvarsminister Trine Bramsen i en erklæring lagt ud på ministeriets hjemmeside.

Kritikken af Forsvarets Efterretningstjeneste fremgår af Tilsynet med Efterretningstjenesternes årlige redegørelse, der blev offentliggjort tirsdag. Tilsynet har tidligere år udtrykt skarp kritik af blandt andet efterretningstjenestens adgang til aflytninger og ulovlige søgninger.

Manglende oplysninger til tilsyn

I redegørelsen fremhæves især ét tilfælde, hvor Forsvarets Efterretningstjeneste i en sag af »alvorlig karakter« ikke har opfyldt pligten til at orientere tilsynet tilstrækkeligt om behandlingen af oplysninger »om i Danmark hjemmehørende personer«.

»Foruden tilsynets almindelige kontroller har tilsynet i 2018 foretaget en vurdering af PET (Politiets Efterretningstjeneste, red.) og FEs praksis, hvorefter PET ikke indhentede retskendelse til at foretage indgreb i meddelelseshemmeligheden, når tjenesten anmodede FE om at foretage søgning i rådata,« lyder det i en pressemeddelelse fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne i forbindelse med redegørelsen.

I pressemeddelelsen står det videre, at »tilsynet konkluderede, at den af tjenesterne etablerede praksis ikke ligger inden for de rammer, som er fastsat i lovgivningen. På baggrund af tilsynets vurdering besluttede PET og FE den 4. juli 2018 at indstille den pågældende praksis«.

Høj fejlrate i søgninger

Tilsynet har desuden foretaget stikprøvekontrol af efterretningstjenestens søgninger i rådata, hvor det har vist sig, at der i 13 procent af de undersøgte tilfælde »uberettiget er foretaget søgninger i rådata«.

»Det er en høj fejlrate. Derfor er jeg glad for, at TET anfører, at FE har et betydeligt fokus på at nedbringe antallet af fejl. Jeg lægger stor vægt på, at det fokus fastholdes,« siger Trine Bramsen i erklæringen på ministeriets hjemmeside.

Trine Bramsen siger desuden i erklæringen, at hun er tilfreds med, at Forsvarets Efterretningstjeneste tager kritikken til efterretning og har reageret for at imødegå kritikken.

Tilsynet med Efterretningstjenesterne oplyser på sin hjemmeside, at det har præsenteret redegørelsen for Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne inden offentliggørelsen.

Redegørelsen blev færdig 24. juni, hvorefter justitsministeren og forsvarsministeren blev informeret.

I en erklæring siger chefen for FE, Lars Findsen:

»Vi er i løbende dialog med tilsynet om de forhold, som har givet tilsynet anledning til bemærkninger, ligesom tilsynets kontroller inddrages i tilrettelæggelsen af vores interne kontrol. En kontrol, som tilsynet vurderer, at tjenesten generelt har tilrettelagt og gennemført tilfredsstillende.«