Tilskud på vej til kommuner der sænker skatten i 2014

26 kommuner har givet grønt lys for at sænke skatten næste år. De får som tak en del af de tabte skatteindtægter dækket af en skattepulje, oplyser Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Frederiksberg, Odense og Brøndby Kommune er blandt de 26 kommuner, der næste år sætter skatten ned. Det sker efter en økonomisk tilskyndelse fra regeringen og Kommunernes Landsforening (KL), der har sat en skattepulje på i alt 187 millioner kroner til side til de kommuner, som går glip af ekstra skatteindtægter.

Men ikke alle 26 kommuner kan se frem til at modtage lige meget i tilskud, oplyser Økonomi- og Indenrigsministeriet, der har sat foreløbige tal på tilskuddenes størrelse.

Skattepuljens størrelse giver som udgangspunkt mulighed for at dække 75 procent af provenutabet til hver enkelt kommune. Men da kommunerne til sammen har vedtaget at sænke skatten for 347 millioner kroner, overstiger det regeringens afsatte pulje på 250 millioner kroner.

Derfor har Økonomi- og Indenrigsministeriet besluttet at give 75 procent af provenutabet til de første 15 millioner kroner. For den del af skattenedsættelsen, som overstiger 15 millioner kroner, får kommunerne et tilskud med en lavere procentsats af provenuet.

Den endelige fordeling af skattepuljen bliver meldt ud i december, oplyser Økonomi- og Indenrigsministeriet.