Tillykke med jubilæet, Thorning - du har ikke LO's støtte

Det er slut med fælles budskaber og anbefalinger mellem S og LO. Lars Løkke Rasmussen mødes tirsdag med LO-formand Harald Børsting.

Det er slut med fælles budskaber og anbefalinger mellem S og LO. Fold sammen
Læs mere

Socialdemokraterne får ikke nogen støtte fra de gamle kampfæller i LO i den valgkamp, som kan være lige på trapperne.

På dagen for fejringen af statsminister Helle Thorning-Schmidts ti-års jubilæum som partiformand, lancerer LO sammen med den anden store hovedorganisation, FTF, sin egen valgkampagne, som er helt uafhængig af socialdemokrater, partier og partipolitik.

LO vil ved det kommende valg ikke udarbejde fælles oplæg med Socialdemokraterne eller koordinere budskaber med »kammeraterne« i det gamle arbejderparti. For LO handler det om at skabe tillid hos en kommende statsminister – uanset om det bliver Helle Thorning-Schmidt eller Lars Løkke Rasmussen, der vinder valget.

LOs formand Harald Børsting siger om kampagnen:

»Der er nogle centrale temaer, som er vigtige for lønmodtagerne i Danmark. Uanset farven på den kommende regering så er der her så massive og konstruktive ønsker, at vi som lønmodtagere gerne vil samarbejde med den til enhver tid siddende regering.«

Tilsammen repræsenterer LOs og FTFs medlemsforbund 1,5 millioner lønmodtagere, og en forudsætning fra FTFs side for det tætte valgsamarbejde har ubetinget været, at LO bryder alle bånd til Socialdemokraterne. De to organisationer har gennem flere år nærmet sig hinanden og samarbejder på en række punkter. Stærke kræfter i begge organisationer arbejder for en sammenlægning til én stor hovedorganisation inden alt for længe. Selv kalder de i en kronik i dagens Berlingske valgsamarbejdet for et »historisk partnerskab«.

»Personligt kan jeg se mange perspektiver i en fælles hovedorganisation. Kampagnen her er jo prøven på, om vores samarbejde kan holde i en valgkamp,« siger FTFs formand, Bente Sorgenfrey.

FTF blev i 1952 dannet netop for at skabe en partipolitisk uafhængig hovedorganisation og repræsenterer i dag en række fagforbund for hovedsageligt offentligt ansatte. Bente Sorgenfrey understreger, at der for FTF er tale om en helt ny tilgang.

»Vi har aldrig gjort så meget ud af valgkampe. Men at gøre det sammen med LO og med den styrke, der er i halvanden million lønmodtagere, er vigtigt for os. Sammen kan vi skabe en værdi for en kommende regering uanset hvilken farve, der måtte få,« siger hun.

Kampagnen, som har et budget på over otte millioner kroner, kommer til at omfatte dagbladsannoncer, outdoor-reklamer og de sociale medier. LO og FTF har formuleret fem budskaber, som man over de næste uger vil folde ud og gøre mere konkrete. Det drejer sig om en investeringsplan for nye job. Det høje offentlige investeringsniveau skal fastholdes. Der skal investeres mere i uddannelse – ikke mindst for de ufaglærte, fortsat være vækst i de offentlige udgifter, en indsats mod »unødigt bureaukrati« social dumping og bedre arbejdsmiljø.

Ny linje der vil presse S

Venstres formand Lars Løkke Rasmussen hilser den endelige løsrivelse velkommen.

»Fagbevægelsen repræsenterer det arbejdende danske folk og har på meget lange strækninger sammenfaldende interesser med Venstre,« siger han.

Tirsdag mødes Venstres formand med Harald Børsting i LO-Huset på Islands Brygge i København som et led i de tos regelmæssige kontakter. Og på Venstres seneste landsmøde optrådte Dansk Metals formand, Claus Jensen, overraskende som gæstetaler. For to uger siden sagde LO-formand Harald Børsting i et interview med Berlingske, at han ærgrer sig over, at det centrale budskab, at det »skal kunne betale sig at arbejde«, er blevet et slogan for Venstre og ikke for fagbevægelsen.

»Jeg noterer mig, at vi dér har en fælles værdi og tager det som en fremstrakt hånd, at man nu vil være partipolitisk neutrale i valgkampen,« siger Lars Løkke Rasmussen, som håber, at den konstruktive attitude også vil smitte af på Socialdemokraterne, hvis de kommer i opposition efter valget. Venstres formand udtrykker sig desuden positiv i forhold til at indlede et nyt trepartssamarbejde efter et valg.

»Hvis vi får mulighed for at danne regering, så vil vi have en kontinuerlig dialog med fagbevægelsen om de store samfundsudfordringer. Og af de ting, de nu lægger på bordet, er der flere, som jeg kan se mig selv i,« siger Lars Løkke Rasmussen.

Arbejdsmarkedsforsker og professor ved Aalborg Universitet Flemming Ibsen siger, at der er tale om en »markant nyorientering« fra LOs side. I valgkampen 2011 kørte Socialdemokraterne og LO et meget tæt parløb om den fælles plan, »Fair Løsning«. Senere, da SRSF-regeringen blev dannet, brød forhandlingerne om en trepartsaftale sammen til stor ærgrelse for fagbevægelsen.

»Der er ingen tvivl om, at det her presser Socialdemokraterne. Man kan ikke længere regne med en ubetinget støtte fra vennerne i fagbevægelsen. Det afhænger helt af, hvordan man agerer. Det er jo det, som LO og FTF går efter – indflydelse på deres mærkesager. Så er det lige meget, hvem der opfylder dem,« siger Flemming Ibsen og tilføjer, at den nye kurs kan være med til at styrke fagbevægelsen.

»De vil kunne sige til Socialdemokraterne, at hvis de ikke opfører sig ordentligt, så går de bare et andet sted hen. Og det er nyt,« siger Flemming Ibsen.

Både i FTF og LO er man meget stærkt bevidste om, at man har mange synspunkter til fælles med Dansk Folkeparti. Det er blevet sværere at skelne mellem rød og blå blok, mener Bente Sorgenfrey.

»Dansk Folkeparti vil jo kunne sætte hak ved flere af vore punkter. Det vil ikke kun være rød blok. Partierne klumper sig mere sammen på midten, og det gør det sværere at se nuancerne,« siger hun.

Prisen for at nærme sig FTF

I 1998 skete det første brud mellem LO og Socialdemokraterne i den gamle arbejderbevægelse. Man droppede repræsentationen i hinandens ledende organer. I 2003 sløjfede LO partistøtten til Socialdemokraterne og formulerede sit eget værdigrundlag. Men der har fortsat været meget tætte forbindelser og reelle bånd mellem parterne både lokalt og i toppen. Flemming Ibsen mener, at dagens kampagne er et tredje trin i frigørelsen.

»Det er den pris, LO og de store forbund må betale for at kunne nærme sig FTF. At man ikke kan føre kampagne sammen med Socialdemokraterne. Man bevæger sig længere ud ad den vej og siger, at det afhænger ikke af, hvem der sidder ved magten, men hvem der tilgodeser vores mærkesager. Tidligere har man sagt: »Vi er socialdemokrater. Uanset, hvad de laver, så støtter vi det. For vi er røde, og på lang sigt er de røde bedst for os«. Den vej kører man ikke længere.«

Harald Børsting understreger dog, at han selv fortsat er medlem af Socialdemokraterne og dermed personligt håber, at partiet genvinder regeringsmagten.

»Og det vil jeg ikke lægge skjul på, også selv om vi nu går ind i en kampagne, som ikke har et socialdemokratisk stempel i nakken,« siger LO-formanden.

Nogle forbund under LO vil også fortsat støtte Socialdemokraterne og yde økonomisk støtte til partiet, som de altid har gjort. Statsminister Helle Thorning-Schmidt ønsker ikke at kommentere LOs og FTFs kampagne. Partiets gruppeformand, Leif Lahn Jensen, siger, at han ikke kender kampagnen. Han er enig i at man kørte et meget tæt parløb mellem parti og fagbevægelse i 2011:

»Men 3F kørte for eksempel deres egen kampagne. Der er ikke noget underligt eller nyt i, at de selv vil ud at markere, hvad der er godt for lønmodtagerne. Og mange af tingene er vi jo enige i,« siger gruppeformanden og understreger, at man hos Socialdemokraterne har »et fremragende samarbejde med alle parterne på arbejdsmarkedet«.