Tidsplanen skrider for Femern-forbindelsen

Den langsommelige godkendelsesproces i Tyskland forsinker Femern-projektet. Hverken den danske transportminister eller hans slesvig-holstenske kollega kan give en garanti for tidsplanen.

Foto: Simon Skipper