Thorning-Schmidt giver Kjærsgaard skylden for lønfuser

Efter hård kritik fra baglandet vender den socialdemokratiske formand, Helle Thorning-Schmidt nu om og erkender, at hun ikke er udelt tilfreds med det lønløfte til de offentligt ansatte, som hun tirsdag accepterede efter møde med regeringen.

For bare fire dage siden var Helle Thorning-Schmidt vældig godt tilfreds med at få lagt »fem mia. kroner oven i det beløb, man normalt havde forestillet sig, man skulle bruge på de offentlige overenskomster«, som hun glad fortalte i tirsdags.

Men siden er hun kommet i stormvejr. Både en stor del af hendes bagland og fagbevægelsen ser de fem milliarder, som Thorning blev enig med regeringen om i tirsdags, som ingenting i forklædning.

Og i går modererede Helle Thorning-Schmidt sin tilfredshed. Hun gav nu sin fælle i kampen om lønpuljen, Pia Kjærsgaard (DF), skylden for, at hun ikke havde fået et bedre resultat end en fremrykning af nogle fremtidige lønstigninger.

»Jeg synes sådan set, at vi har kæmpet rimeligt meget for den lønpulje, men vi har også konstateret, at det her nok er så langt, som vi kan komme. DF har haft alle muligheder for at erklære, at de gerne vil tage det her i folketingssalen, men det ønsker de jo ikke, fordi det så i virkeligheden er regeringens liv, der er på spil,« siger Helle Thorning-Schmidt.

Hun erkender nu, at løsningen ikke kan sammenlignes med den lønpulje, hun havde forestillet sig.

»Vi var behersket tilfredse med, at regeringen havde reageret på vores henvendelse og givet et bedre udgangspunkt for de her overenskomstforhandlinger. Men der er ikke nogen tvivl om, at havde vi vundet valget, så havde vi gjort det anderledes,« siger Thorning og peger på, at hun ville have gjort det helt klart, at det store lønløft ikke lå inden for de såkaldte reguleringsmekanismer. Det vil sige at pengene ikke bare er en del af den regulering, der sker på de offentlige lønninger for at sikre, at de stiger i takt med de privatansattes løn.

Ingen aftale med VK
Helle Thorning-Schmidt mener, at kritikken fra baglandet må bero på en misforståelse.

»Jeg kan godt forstå, at nogle er utilfredse, hvis de har fået det indtryk, at vi har indgået en aftale med regeringen, men der er altså ikke nogen aftale. Jeg kan også godt forstå, at man gerne ville have haft en bedre løsning, men man må bare erkende, at vi ikke har et flertal for at finde den bedst mulige løsning, for Dansk Folkeparti ville ikke være med,« siger hun. Erhvervsordfører Orla Hav hører til blandt de socialdemokrater, der har undret sig over, at den socialdemokratiske ledelse har taget regeringens løsning til sig, som var det deres egen.

»Jeg har sagt til gruppeledelsen, at der er behov for at klargøre vores synspunkter udadtil. Vi har et skrigende behov for at få meldt ud, at vi ikke er del af en aftale med regeringen om en større lønramme. Lige nu står vi i en kommunikationsmæssig situation, hvor vi ser lidt forpjuskede ud,« siger Orla Hav, der ikke i går ville udtale sig om sit syn på ledelsens håndtering af sagen.

»Jeg går ud fra, at der bliver en diskussion af hele forløbet i den socialdemokratiske gruppe, og her vil jeg selvfølgelig fremkomme med mine synspunkter,« som han udtrykker det.

Afviser alternativ lønpulje
Trods de nye – eller lidt mere klare – meldinger fra Helle Thorning-Schmidt så afviser hun allerede nu, at hun vil fastholde kravet om en alternativ lønpulje under finanslovsforhandlingerne.

»På det tidspunkt er vi allerede langt inde i overenskomstforhandlingerne, og det jeg gerne vil nu det er at lade arbejdsmarkedets parter klare den her sag.«

Dansk Folkepartis leder, Pia Kjærsgaard, tager afværgende imod kritikken fra Helle Thorning-Schmidt:

»Jeg tror bare, hun bruger os som redningsplanke på en dag, hvor hun helt forståeligt er lidt julestresset og presset af baglandet. Hun var jo nok den, der udtrykte størst tilfredshed i tirsdags, da regeringen præsenterede deres plan, men jeg tror, at Helle Thorning-Schmidt har fået så meget kritik fra baglandet og fagforeningerne i de dage, der er gået, er hun reagerer lidt forvirret,« siger Pia Kjærsgaard.

»Jeg har altid stået ved det, jeg har gjort – også i pressede situationer - og det må Helle Thorning-Schmidt lære. Det skal hun bare lære. Men jeg tager det afslappet, og nu bør hun bare gå på juleferie.«