Thomas Larsen: Løkke vil have Danmark til at hænge sammen

Danmark er fortsat et land, der er præget af frihed, velstand og harmoni, men nationen er udfordret på sammenhængskraften, konstaterer Lars Løkke Rasmussen.

De mange flygtninge, der ankom til Lolland for en måned siden, har sammen med tusinder af andre i samme situation sat Danmark og Europa under pres. Vi har fortsat et land, der er præget af frihed, velstand og harmoni, men nationen er udfordret på sammenhængskraften, konstaterede statsministeren i går i Folketinget. Foto: Jens Nørgaard Larsen Fold sammen
Læs mere

Danmark og Europa står i en ekstra­ordinær situation.

Sådan lød det centrale budskab fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), da han i sin åbningstale vendte blikket mod strømmen af flygtninge og immigranter, der søger mod Europa.

Han betonede i samme åndedrag, at der ikke findes nemme løsninger. Forsvaret af EUs ydre grænser skal styrkes, hjælpen i nærområderne skal intensiveres, og de europæiske lande bliver nødt til at løfte dén opgave.

Men statsministeren understregede også, at EU ikke skal bestemme, hvor mange asylansøgere Danmark skal tage imod, og han gjorde det klart, at Danmark også skal stå uden for EUs asyl- og udlændingepolitik efter folkeafstemningen om retsforbeholdet 3. december. Han satte trumf på ved at gøre det klart, at danskerne slet ikke skal frygte, at et farvel til retsforbeholdet vil betyde, at Danmark på sigt kan komme til at overlade styringen over udlændinge- og asylpolitikken til EU. Han fastslog, at der skal udskrives en folkeafstemning, hvis partier i Folketinget måtte ønske at lade Danmark indtræde i EUs asyl- og udlændingepolitik. Dermed vil danskerne træffe beslutningen – og det vil ikke være op til et flertal i Folketinget alene.

Budskabet var især rettet mod Kristian Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti, som allerede advarer vælgerne om, at et farvel til retsforbeholdet kan betyde, at et flertal en dag vil kunne overgive styringen af asyl- og udlændingepolitikken til EU. Forud for afstemningen 3. december vil Løkke have debatten til at handle om, at Danmark skal deltage fuldt ud i det europæiske politisamarbejde, Europol, for at kunne slå hårdt ned på kriminelle, der opererer på tværs af landegrænserne. Kommer debatten til at handle om, at en afskaffelse af retsforbeholdet kan være et skridt i retning af, at Danmark bliver en del af EUs fælles asyl- og udlændingepolitik, risikerer han, at mange vælgere stemmer nej.

Det var selvsagt ikke tilfældigt, at Løkke brugte så meget taletid på udfordringen udefra. Han ved om nogen, at hans håndtering af den historiske flygtninge- og immigrantkrise i høj grad vil komme til at definere, hvordan danskerne opfatter ham som statsminister.

Rent indenrigspolitisk var Løkkes kerne­budskab, at Danmark skal hænge bedre sammen.

Danmark er fortsat et land, der er præget af frihed, velstand og harmoni, men nationen er udfordret på sammenhængskraften, konstaterede Lars Løkke Rasmussen:

Når væksten koncentrerer sig i de større byer, opstår der skel til landet. Når børn vokser op i parallelsamfund, opstår der brudflader til det øvrige samfund. Når gevinsten ved at arbejde er for lille, og for mange skal forsørges af det offentlige, opstår der sociale skillelinjer. Og når der ikke skabes nok private arbejdspladser, hænger økonomien ikke sammen, lød det. Regeringschefen vil arbejde for et land, der hænger sammen geografisk, værdimæssigt, økonomisk og menneskeligt.

Han annoncerede ikke nye tiltag, men trak i stedet linjerne i regeringens politik op. Han gjorde det klart, at regeringens kasseeftersyn har vist, at der er færre penge til rådighed end ventet, hvilket betyder, at regeringen må prioritere.

Der skal bruges færre penge på blandt andet udviklingsbistand og forskning, mens der vil blive investeret i sundhed, ældre og politi.

»Det lovede vi før valget. Det gennemfører vi efter valget,« lød stikpillen fra Løkke til den tidligere regering.

Derudover fremhævede han sin plan for udflytning af offentlige arbejdspladser og en friere planlov som vigtige redskaber til at skabe bedre balance i Danmark. Han talte om regeringens indsats for at forbedre vilkårene for virksomhederne, bl.a. via et opgør med overimplementering af EU-regler, nye vilkår for generationsskifte og fjernelse af NOx-afgiften, ligesom han fremhævede, at regeringen inden jul vil offentliggøre en pakke for landbrugs- og fødevaresektoren.

I de kommende uger og måneder vil det vise sig, om Løkke formår at få forløst sine planer. Hans regering er lille og smal, hvilket betyder, at den konstant skal formå at krydse sig frem gennem folketingssalen med skiftende flertal. Men evner Løkke & Co. denne kunst, kan regeringen vise sig mere sejlivet, end mange har forudset. Tiden for taler er forbi. Nu gælder det handling.