Thomas Larsen: Løkke kører mod valg uden løfter

På Venstres landsmøde i Herning holdt Lars Løkke Rasmussen en solid valgtale, hvor han med bred pensel malede Venstres politiske målsætninger op, mener Thomas Larsen.

Lars Løkke Rasmussens taler ved Venstres landsmøde- Fold sammen
Læs mere
Foto: Bo Amstrup

»Det er tydeligt, at Lars Løkke Rasmussen er yderst omhyggelig med ikke at strø om sig med konkrete valgløfter. Det er politisk klogt. For han ved godt, at han skal forhandle med bl.a. et stærkt Dansk Folkeparti for at få sit regeringsprogram igennem, hvis han vinder næste valg. Derudover minder han indirekte danskerne om alle de løfter, som Helle Thorning-Schmidt luftede forud for sidste valg, men som hun skrottede, da først regeringsmagten var erobret.«

Sådan lyder vurderingen fra Berlingskes kommentator, Thomas Larsen, efter at Lars Løkke Rasmussen lørdag formiddag har afleveret sin store tale på Venstres landsmøde i Herning. Thomas Larsen mener, at det er et klogt træk af V-formanden.

»Der er ingen tvivl om, at Helle Thorning-Schmidts allerstørste politiske problem består i det tab af tillid, som blev en realitet, da de Radikale tvang S og SF til at slå ind på en ny politik efter valget i 2011. Langt ind i S-ledelsen er der i dag en reel tvivl om, hvor vidt Thorning overhovedet vil kunne overkomme dette massive tillidstab frem mod valget. Af samme grund har Løkke selvfølgelig en stor interesse i at minde vælgerne om Thornings kursskift, og det har Venstres top tydeligvis tænkt sig at gøre, indtil stemmerne skal gøres op på næste valgaften.«

Derudover er Løkke også nødt til at tage bestik af, at der på en række felter er store afstande mellem de blå partier.

»I den økonomiske politik er der betydelig forskel på, hvor Venstre, Dansk Folkeparti, de Konservative og Liberal Alliance har placeret sig, når det eksempelvis gælder holdningerne til nulvækst og skattelettelser. Derfor er det realpolitisk vigtigt, at Venstre ikke kommer til at binde sig op på alt for konkrete løfter, som f.eks. Dansk Folkeparti vil kunne skyde ned efter valget,« lyder det fra Thomas Larsen.

Han mener, at talens store styrke var, at den indeholdt en række politiske målsætninger, som stod klart: Det skal i højere grad kunne betale sig at arbejde i en tid, hvor op mod "800.000 danskere er parkeret på kanten af arbejdsmarkedet." Løkke vil indføre nulvækst for at hindre, at en stor offentlig sektor vokser sig endnu større, og han vil bruge "overskuddet" til at give skattelettelser til danskere med små indtægter, så de i højere grad får en gevinst ved at få et job. Løkke vil have oprettet flere private arbejdspladser og vil skabe bedre rammevilkår for erhvervslivet. Udlændingepolitikken skal indrettes, så Danmark i højere grad er åbent for dem, "som kan og vil", mens kongeriget omvendt skal være hermetisk lukket for "dem, der ikke vil". Danskerne skal desuden kunne føle sig mere trygge i deres hjem og på gaden, og derfor skal der sættes hårdere ind overfor bl.a. indbrud, røverier og bande- og rockerkriminalitet. Og endelig skal sundheds- og sygehusvæsenet styrkes. 

»Det er alt sammen kendte mærkesager, og talen indeholdt reelt intet nyt. Det er der en pointe i, for dermed vil Løkke demonstrere, at han netop ikke pludselig hiver en kanin op hatten, fordi et folketingsvalg venter rundt om hjørnet.«

Når Thomas Larsen skal pege på svaghederne ved talen, er han ikke i tvivl: »Nu som før optræder Løkke med en rund rammefortælling. Det er en styrke rent kommunikativt, men indholdsmæssigt er det selvfølgelig en stor mangel, at Venstre ikke har tænkt sig at fremlægge en sammenhængende økonomisk plan, og der er fortsat betydelig usikkerhed om, hvordan blå lejr vil skrue en økonomisk politik sammen. Når man har hørt Løkkes tale, kommer man til at tænke på den gamle CD-leder, Erhard Jacobsen, som engang sagde: Jeg lover ingenting, men til gengæld holder jeg, hvad jeg lover!«

Thomas Larsen bed også mærke i, at Løkke ikke med ét ord nævnte de dybe kriser, som han har gennemlevet i det seneste år, først med GGGI-sagen og siden med den pinagtige sag om tøjindkøb på Venstres regning. »Det er meget tydeligt, at Løkke sætter alt ind på at lægge disse sager bag sig, men som Gallups troværdighedsmåling netop har vist, står Løkke fortsat overfor et stort arbejde med at få repareret skaderne på sin troværdighed efter disse sager. Lige nu er det i højere grad Venstre, som trækker Løkke frem, end det er Løkke, som trækker Venstre.«