Thomas Larsen: »Der skal en god forklaring til, hvis ministeren skal klare frisag«

Politisk kommentator Thomas Larsen mener, at det vil kræve en god forklaring fra ministeren, hvis han skal undgå fyring efter beskyldninger om løgn.

Foto: Thomas Lekfeldt

Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet anklager miljøminister Esben Lunde Larsen for løgn i en sag om fiskekvoter, som Berlingske beskrev onsdag.

Og det kommer til at kræve en god forklaring fra ministeren, hvis han skal klare frisag i en sag, der normalt ville koste en minister jobbet. Det vurderer Berlingskes politiske kommentator Thomas Larsen.

»Normalt udløser beskyldninger om løgn og manipulation en direkte fyreseddel, hvis anklagerne rettes mod en minister fra et stort flertal i Folketinget inklusive regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti. Stridens kerne er, at Esben Lunde beskyldes for ikke at have fortalt de øvrige partier om et særligt notat. Men hvis det viser sig, at ministeren – som han hævder – ikke har set dette notat, vil ministerstormen løbe ud i sandet,« siger Thomas Larsen.

Sagen handler om, at et politisk flertal uden om ministerens eget parti, Venstre, har indgået en fiskeriaftale, hvor de har bedt ministeren og hans embedsværk om at komme med bud på konkrete tiltag til opgøret med de såkaldte »kvotekonger«, som du kan læse mere om her. Ministeren er vendt tilbage med ét enkelt forslag - en tro og love erklæring - men Berlingske er kommet i besiddelse af et dokument, udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen (i dag Landbrugs- og Fiskeristyrelsen), hvor der opridses 16 konkrete forslag. Esben Lunde Larsen afviste i et skriftligt svar til Berlingske, at han har løjet.

»Jeg forstår ikke, hvis partierne skulle opleve, at jeg taler usandt. Jeg er ikke blevet forelagt Landbrugs- og Fiskeristyrelsens idékatalog med 16 idéer. Jeg er meget villig til at drøfte løsninger med partierne bag fiskeripakken,« skrev han til Berlingske.

Hvis det viser sig, at ministeren har kendt til notatet, står han med et kæmpe problem, vurderer Thomas Larsen.

»Men står ministerens udtalelser til troende, har jeg svært ved at se, at hans ministerpost er i fare. Tilbage står snarere et billede af, at forholdet mellem DF og regeringen er ekstremt dårligt. Det betyder, at tolerancetærsklen i DF er lav, og at der ikke skal ret meget til at udløse hårde angreb mod en minister,« siger han.

Dansk Folkeparti har været markante i anklagerne af ministeren.

»Ministeren har løjet over for mig både mundtligt og skriftligt. Det må man ikke som minister, og i min bog er det en skærpende omstændighed, at han gør det over for sit støtteparti. Det er ikke særlig fremmende for samarbejdet. Det skaber mistillid,« siger Ib Poulsen, fiskeriordfører for Dansk Folkeparti.

Sagen viser, at der fortsat ikke er megen tillid mellem de to partier - på trods af Lars Løkke Rasmussen og Kristian Thulesen Dahls forsøg på at reparere samarbejdet mellem DF og regeringen.

»Det er tydeligt, at partiledernes bestræbelse på at sikre et mere harmonisk samarbejde ikke er nået ud til de enkelte DF-ordførere, og som det ser ud nu, er DF’s fiskeriordfører, Ib Poulsen, gået for langt med sine udfald. Men det er også tydeligt, at flere ministre bør huske på, at de kun sidder på deres taburetter på grund af DF og derfor bør gøre mere for at inddrage ordførerne i det daglige og undgå unødige konfrontationer. Den nuværende situation slider voldsomt på regeringen og DF,« siger Thomas Larsen.

Miljøministeren Esben Lunde Larsen bærer et særligt ansvar for det dårlige forhold, mener Thomas Larsen.

»Han er en af de ministre, som har svært ved at sikre, at der er et tillidsfuldt samarbejde mellem ham selv og den pågældende DF-ordfører. Hvis han gerne vil have flere konfrontationer, kan han selvfølgelig blot fortsætte sin nuværende linje, men det vil næppe være ret klogt.«