Terrorforsker: Syrienfarere har sjældent religiøs forståelse

Der er brug for at gøre op med myterne om, hvorfor folk lade sig hverve af IS for at begå terror i Europa.

Det er hverken samfundet eller religion, der alene bærer skylden for militant, islamistisk terror i Europa, som i den seneste tid har ramt blandt andet Paris og Bruxelles.

De to yderpunkter er derimod lige forfejlede, mener Anja Dalgaard-Nielsen, chef for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet og terrorforsker ved Stanford University.

- Det ene yderpunkt siger, at det er islams skyld, fordi islam er en voldelig religion. Det andet yderpunkt siger, at det er samfundets skyld. At det er på grund af forhold som diskrimination og manglende muligheder.

- De to yderpunkter er nogenlunde lige forfejlede, siger hun ved en høring i Folketingets integrationsudvalg om forebyggelse og bekæmpelse af radikalisering i muslimske miljøer.

Hun definerer radikalisering som en bevægelse mod et standpunkt, hvor "man accepterer, støtter eller udøver voldelige midler for at skabe en forandring i samfundet."

Det er svært at pege på generelle mønstre for, hvorfor nogle lader sig hverve under eksempelvis Islamisk Stats faner i Irak og Syrien.

- Det er ret sjældent, at man finder, at folk, som begår terror, eller er dybt inde i voldelige, ekstremistiske fællesskaber, har nogen særlig dyb religiøs forståelse, siger hun.

Religion fungerer i stedet som en slags "efterrationalisering" for, hvorfor danske unge og andre ønsker at slutte sig til den militante bevægelse.

/ritzau/