Tal for tal: Her er overblikket over regeringens finanslovsforslag

Regeringen har fremlagt sit udkast til en finanslov for 2016. Politiko.dk har gennemgået forslaget og bringer her det fulde overblik over, hvor regeringen vil spendere, og hvor den vil spare.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen Fremlægger finanslovsforslaget for 2016. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) har nu fremlag regeringens bud på en finanslov for 2016.

Og statens husholdningsbudget for næste år bliver ingen gavebod, understreger finansministeren. Tværtimod.

Ikke mindst fordi, den tidligere SR-regering har efterladt en økonomi, der ifølge Claus Hjort Frederiksen har det værre, end Thorning, Corydon, Østergaard og de øvrige SR-topfolk gav udtryk for inden valget.

TV: Se pressemødet hvor Claus Hjort Frederiksen fremlægger regeringens finanslovsforslag

 

»Det er utrolig nemt at føre politik på den måde. Men deres politik er jo næsten bygget op omkring, at de skal tabe ved et folketingsvalg. Det ville jo være en katastrofe, hvis de havde genvundet regeringsmagten. Så havde de jo siddet i nøjagtig samme situation, som jeg sidder i i øjeblikket,« siger finansministeren med henvisning til, at det er den haltende økonomi, der er grund til, at V-regeringen har fremlagt et finanslovsforslag, de selv kalder 'Stramme rammer - klare prioriteter'.

I samme åndedrag sendte den nuværende finansminister en 'venlig' tanke til den tidligere finansminister:

»Jeg tør næsten ikke tænke på Bjarne Corydons megaopgave, hvis han havde genvundet finansministerposten. Så ville I se 100 meter baglænsløb på tid.«

Bemærk: Ifølge finanslovsforslaget er alle initiativer finansieret krone-for-krone. I oversigterne i denne artikel er alle beløb angivet for 2016, hvilket gør, at udgifter og besparelser ikke stemmer fuldstændig overens.

Et løft af sundheden: 2,4 mia.
Regeringen vil bruge en stor del af de frigivne midler i årets finanslov på sundhed. Demente og ældre tilføres årligt 500 mio. de næste fire år. Der indføres rettigheder for patienterne, så de kan blive behandlet et andet sted, hvis ventetiden på de offentlige sygehuse overstiger 30 dage. Patienter vil fremover også have ret til at vælge et privat behandlingssted, hvis ventetiden på udredning på de offentlige sygehuse overstiger 30 dage. Der afsættes 450 mio. til de nye rettigheder. Endelig vil regeringen give et løft til ny medicin og flere behandlinger i regionerne for 1.450 mio. kr.

Vækst i hele Danmark: 150 mio.
Regeringen vil udbrede væksten til hele landet. I løbet af efteråret vil regeringen fremlægge et samlet udspil, men i første omgang sænkes prisen på et pendlerkort til bilister på Storebælt til 3.000 kr. pr. måned, mens det særlige skattefradrag for pendlere på Storebælt øges fra 90 kr. til 110 kr. pr. tur.

Fødevare- og landbrugsinitiativer
Regeringen afsætter 75 mio. til initiativer, der skal styrke sektoren. Der afsættes ligeledes 150 mio. til indsatser for et bedre vandmiljø.

Flere statslige arbejdspladser uden for hovedstadsområdet
Regeringen vil fremlægge en konkret plan inden Folketingets åbning tirsdag d. 6. oktober

Bedre vilkår for virksomheder i Danmark: 570 mio.
En erhvervsbeskatningsreform skal forenkle reglerne på området og rammerne for virksomhedsoverdragelse til erhvervsdrivende fonde skal forbedres. Der afsættes 570 mio. i 2016 og samlet 2,8 mia. frem mod 2020.

Genindførelse af formueskattekursen: ca. 600 mio.
Regeringen vil genindføre formueskattekursen, så familieejede virksomheder sikres gode rammevilkår i forhold til overdragelse til næste generation.

Afskaffelse af NOx-afgiften: 240 mio.
Regeringen vil afskaffe afgifte på kvælstofoxider (NOx) fra 1. juli 2016. Det skønne sat koste 240 mio. kr.

Annullering af reklameafgiften: 180 mio.
Regeringen vil annulere SR-regeringens reklameafgift endnu før, den er trådt i kraft.

Eksport- og investeringsindsatsen styrkes: 40 mio.
Regeringen vil prioritere 40 mio. kr. i 2016 til eksport- og investeringsfremmeinitiativer i Danmarks Eksportråd.

BoligJobordningen: 800 mio.
Regeringen vil genindføre BoligJobordningen. Det samlede fradrag per person kan maksimalt beløbe sig til 18.000 kr. I 2016 skal ordningen udmøntes, så den understøtter den grønne omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsatsen.

Ny flerårsaftale for politiet
Som led i finanslovsforhandlingerne vil regeringen, hvordan en flerårig aftale for politiets rammer kan skrues sammen.

Reserve til forhandlingerne om finansloven for 2016: 1,6 mia.
Regeringen har samlet set en forhandlingsreserve på 1,7 mia. årligt i perioden 2016-2019. Reserven skal blandt andet dække politiaftalen og andre initiativer, som aftaleparterne bag finansloven for 2016 kan blive enige om.

Udover ovennævnte punkter, vil en jobreform og en ny udlændingepolitik også indgå i finanslovsforhandlingerne.

Udviklingsbistanden sænkes til 0,7 pct. af BNI: 2,3 mia.
Danmarks udviklingsbistand skal fremover udgør 0,7 pct. af BNI, hvilket svarer til FN's mål. Danmark vil fortsat være blandt de fem OECD-lande, der giver den største udviklingsbistand ift. BNI. Dette frigør 2,3 mia.

Omprioriteringsbidrag for hele den offentlige sektor: 1,1 mia.
Regeringen ønsker, at hele den offentlige sektor skal bidrage til at frigøre midler gennem eksempelvis effektiviseringer og stordriftsfordele. Eksempelvis er det nyt, at uddannelses- og kulturinstitutioner, der hidtil har været helt eller delvis undtaget, nu også skal bidrage.

Omprioriteringsbidraget betyder, at kommunerne skal bidrage med 2,4 mia., men de 1,9 mia. tilbageføres. Det betyder, at kommunerne reelt skal bidrage med 0,5 mia. Regionerne skal også bidrage med et mindre beløb via omprioriteringsbidraget.

Forskningsbudgettet ned på 1,01 pct. Af BNP: 1,4 mia.
Regeringen vil tilpasse forskningsbevillingerne, så de udgør 1,01 pct. af BNP. Det vil frigøre 1,4 mia. kr. Det forventes,  at Danmark fortsat vil være et af de lande i OECD, der har det største offentlige forskningsbudget i pct. af BNP.

Fokusering af arbejdsmarkedspolitikken (beskæftigelsesindsats): 500 mio.
Regeringen vil effektivisere den aktive indsats på kontanthjælpsområdet ved blandt andet at målrette indsatsen mod virksomhederne samt rette voksen- og efteruddannelse mod fagnære fag og konkrete jobfunktioner.

Transportområdet: 500 mio.
Jernbanetilskuddet på Storebæltsbroen fjernes, mens tilskuddet til Øresundsbroen udfases, hvilket frigør 0,2 mia.. Det vil ikke påvirke taksterne for overfart. Tilskuddet til DSB sænkes med 0,3 milliarder.

Eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen
Regeringen vil omprioritere 0,2 mia. kr. i i næste års finanslov, der vil blive anvendt til at forbedre rammevilkårene for dansk erhvervsliv ved at bidrage til at finansiere genindførelsen af formueskattekursen. Bemærk, at de frigivne midler vil indgå i finansieringen af formueskattekursen.

Uddannelsesområdet: 100 mio.
Statens voksensuddannelsesstøtte til videregående uddannelse målrettes og en reserve til huslejeregulering på Københavns Universitet annulleres.

Grøn realisme: 200 mio.
Regeringen gennemfører en række budgetforbedringer på det grønne område, der samlet set frigør 200 mio. kr.

Boligydelsespakke: 110 mio.
Regeringen vil regulere reglerne for boligydelse. Eksempelvis skal den årlige regulering af beløbsgrænserne følger forbrugerpriserne. De nye regler vil frigøre midler for 110 mio. i 2016 stigende til 590 mio. i 2020.

Oprydning i puljer mv.
Regeringen vil rydde op i statslige puljer, herunder gennemføre en sanering af en række forsøgs- og tilskudsmidler på undervisnings, kultur- og socialområdet. Tiltagene på dette område vil samlet set frigøre 0,2 mia. kr.