Sygehussagen

2002

 • Som ny sundhedsminister indførte Lars Løkke Rasmussen det udvidede frie sygehusvalg, der gav patienter ret til at blive behandlet på et privathospital, hvis ventetiden i det offentlige sygehussystem overskred to måneder.

2006

 • Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen fastsætter takster for det frie sygehusvalg, som siden er kritiseret af Rigsrevisionen for at være højere end nødvendigt.

2007

 • Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen skar ventetidsgarantien ned til én måned.
 • Rapport i Sundhedsministeriet viser overbetaling til private sygehuse.

2009

 • 20. marts: Møde i Aalborg mellem Lene Espersen, Jakob Axel Nielsen samt to andre. Espersen modtager oplysninger, om at der kan spares en fjerdedel på statens betalinger til privathospitaler.
 • 21. marts: Lene Espersen foreslår i pressen statens udgifter til privathospitalerne kan skæres med 25 procent.
 • 13. maj: Lene Espersen i Folketinget: Udtalelserne om de 25 procent byggede på »et grundigt arbejde, som er lavet af den konservative folketingsgruppe.«
 • 13. maj: Jakob Axel Nielsen i Folketinget: »Lene Espersen omtaler et grundigt analysearbejde. Det er det arbejde, som jeg bruger til at fastsætte referencetakster efter 1. januar 2010.«
 • 17. juni: Rigsrevisionen kritiserer Lars Løkke Rasmussen for overbetaling for omkring 900 mio. kr. til privathospitalerne. Lars Løkke Rasmussen erklærer sig uenig i Rigsrevisionens kritik.

2010

 • 8. september: Lene Espersen oplyser for første gang, at hendes udtalelser også byggede på samtaler med Jakob Axel Nielsen. SF mener, at hun dermed indrømmer at have løjet for Folketinget.
 • 28. september: Erhvervs- og Økonomiministeriet oplyser, at en embedsmand af Morten Langager blev bedt om at slette e-mails, men afviste. Ifølge ministeriet er ingen »relevante« e-mails blevet slettet.