Sygedagpenge har kostet 800 millioner mere end ventet

Sygedagpengeområdet havde merudgifter på cirka 800 millioner kroner i 2016 i forhold til det forventede.

København. Sygedagpengemodtagere kommer hurtigere tilbage i beskæftigelse som følge af sygedagpengereformen. Det viser en ny effektanalyse.

Men samtidig havde sygedagpengeområdet nettomerudgifter på cirka 800 millioner kroner i 2016 i forhold til det, sygedagpengereformen fra 2013 forudsatte.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) konstaterer i en pressemeddelelse, at sygedagpengereformen ser ud til at "være kommet godt fra start".

- Men vi kan også se, at udgifterne på hele sygedagpengeområdet er steget mere, end vi havde forudsat. Det er vi i gang med at analysere nærmere, siger ministeren.

Merudgifterne skyldes blandt andet en stigende tilgang til sygedagpengesystemet, der allerede kunne observeres, inden reformen trådte i kraft, pointerer Beskæftigelsesministeriet.

Der skal nu laves en analyse af økonomien i reformen.

De første dele af sygedagpengereformen trådte i kraft 1. juli 2014, resten 1. januar 2015.

Reformen betyder, at fristen for revurdering af sygedagpengemodtagere er fremrykket.

Det betyder, at kommunerne inden 22 uger ? og ikke som tidligere 52 uger ? skal tage stilling til, om sygedagpengeperioden kan forlænges, eller om borgeren skal i jobafklaringsforløb.

Samtidig blev varighedsbegrænsningen efter 52 ugers sygedagpenge ophævet, da jobafklaringsforløbene ikke har nogen tidsbegrænsning.

Ifølge analysen får sygemeldte i gennemsnit afkortet deres sygdomsforløb med knap tre ugedage. Derudover viser analysen, at sygemeldte får en mere stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.

Den samlede effekt i form af kortere sygdomsforløb dækker over, at det fremrykkede revurderingstidspunkt har givet kortere sygdomsforløb.

Derimod har ophævelsen af varighedsbegrænsningen givet længere sygdomsforløb.

/ritzau/