Sygedagpenge-forslag beskyldes for forskelsbehandling

Gigtforeningen kritiserer oplægget til en reform af sygedagpengesystemet. En formulering betyder, at alvorligt syge kan blive forskelsbehandlet og frataget sygedagpengene.

Det er ikke optimalt, at en læge efter fem måneder skal tage stilling til, om en syg person er i livsfare og derfor kan beholde sine sygedagpenge, eller om personen skal have skåret i det offentlige tilskud.
For der er flere tilfælde, hvor det ikke er muligt at konkludere, om sygdommen er livstruende eller ej, lyder det fra Gigtforeningen, som langer ud efter en formulering i et nyt lovforslag til reform af sygedagpengesystemet fra regeringen.

I lovforslaget, som skal førstebehandles i Folketinget tirsdag, lukkes der op for, at syge borgere efter fem måneder kan få forlænget sygedagpengene, hvis de anses som alvorligt syge. I den nye lovtekst er der tilføjet, at der skal være »begrundet tvivl« om dagpengemodtagerens overlevelse for at sikre forlængelse.

»Ved for eksempel en gigtsygdom kan der godt være tale om en alvorlig livstruende sygdom. Men hvis man i bemærkningen indfører, at der skal være begrundet tvivl om overlevelse, så bliver det et meget snævert anvendelsesområde for forlængelsesmuligheden. Det vil vi gerne råbe vagt i gevær omkring,« siger Gigtforeningens direktør, Lene Witte.

Hun mener, at mange patienter med alvorlige sygdomme efter fem måneder stadig kan være midt i et udrednings- eller behandlingsforløb.

»Bogstavelig talt vil både kræft- og gigtpatienter kunne ligge i hospitalssengen, mens sygedagpengene tages fra dem, hvis lægen ikke kan skrive under på, at de er i livsfare,« siger Lene Witte, som ellers mest har rosende ord til overs for lovforslaget.

Ifølge Gigtforeningen var der efter forliget om sygedagpenge i december enighed om, at der skulle være ens vilkår, hvad enten en patient for eksempel havde kræft, hjerte-kar-sygdomme, sklerose eller en alvorlig gigtsygdom.

»Det er at stille patienter lige,« siger Lene Witte.

Mister man retten til sygedagpenge efter fem måneder, vil man overgå til et jobafklaringsforløb og dermed en lavere ydelse.