Svar fra ministerium bekræfter: Regeringen er nu i gang med fratagelse af statsborgerskaber

Ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet behandler ministeriet i øjeblikket »et antal sager om administrativ fratagelse af statsborgerskab«. »Reglerne blev lavet for at blive brugt,« fastslår udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye.

»Reglerne blev lavet for at blive brugt. Det er ikke for sjov, vi hastebehandlede forslaget i Folketinget,« oplyser udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen

Et af regeringens mest omdiskuterede og kritiserede tiltag siden valget er allerede taget i brug.

I et svar fra Udlændinge- og Integrationsministet til Berlingske fremgår det således, at der i ministeriet »verserer et antal sager om administrativ fratagelse af statsborgerskab«.

I svaret fremgår det dog samtidig, at ingen af sagerne endnu er færdigbehandlet, og derfor har ingen mistet deres statsborgerskab på nuværende tidspunkt:

»Reglerne blev vedtaget og trådte i kraft for nylig, og det er klart, at denne type sager kræver en grundig behandling, ligesom processen med partshøring naturligvis også tager noget tid,« skriver ministeriet i svaret.

Da regeringen fremlagde sit lovforslag, der administrativt – og uden forgående domsprøvelse – vil kunne tage det danske statsborgerskab fra de såkaldte IS-jihadister med dobbelt statsborgerskab, medgav udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), at der var tale om et drastisk tiltag.

Men, forklarede ministeren, der var tale om den »ekstraordinære situation«, hvor vi i Danmark har en »meget aktuel trussel« hængende over hovedet.

I svaret fra Udlændinge- og Integrationsministet oplyser Tesfaye, at han er»tilfreds med, at reglerne nu bliver taget i brug«:

»Reglerne blev lavet for at blive brugt. Det er ikke for sjov, vi hastebehandlede forslaget i Folketinget. Regeringen vil gå langt for at undgå, at fremmedkrigere, der har vendt Danmark ryggen, vender tilbage til Danmark,« forklarer han i en skriftlig kommentar.

Regeringen fremlagde sit lovforslag i midten af oktober på baggrund af situationen i det nordlige Syrien, hvor store grupper af IS-fanger og -sympatisører er flygtet fra nogle af de fængsler og lejre, de indtil nu har siddet i.

Lovforslaget skulle af samme grund højst usædvanligt hastebehandles, og de sædvanlige fire ugers høringsfrist blev reduceret til én uge.

Regeringen har ikke villet oplyse, hvor mange der vil kunne miste statsborgerskabet som følge af loven, men på et samråd i september sagde justitsminister Nick Hækkerup (S), at der ifølge Politiets Efterretningstjeneste (PET) befinder sig 36 voksne personer, som er udrejst fra Danmark, i konfliktzonen eller omkringliggende lande.

Af disse 36 personer har ti haft opholdstilladelse i Danmark. Opholdstilladelsen er for dem alle blevet inddraget. De resterende 26 er ifølge PET danske statsborgere.

PET vurderer yderligere, at 12 af disse danske statsborgere er tilbageholdt eller fængslet, mens de resterende 14 formodes fortsat at opholde sig på fri fod i konfliktområdet, lød det på samrådet.