Styrelse slår fast: Politikeres private brug af Københavns Rådhus var ulovlig

Overborgmester Frank Jensen (S) godkendte praksis med at låne rådhuset gratis til politiker-bryllupper. Nu fastslår Ankestyrelsen i en afgørelse, at det var ulovligt.

Overborgmester Frank Jensen (S) godkendte, at politikere gratis måtte låne lokaler på rådhuset til private fester. Anna Mee Allerslev benyttede sig af det, da hun blev gift. Nu har Ankestyrelsen slået fast, at det var ulovligt.Foto: Niels Ahlmann Olesen / Mads Joakim Rimer Rasmussen Fold sammen
Læs mere

Sagen om Anna Mee Allerslev (R) og tre andre politikeres gratis lån af Københavns Rådhus til deres private bryllupper får nu Ankestyrelsens røde kort. Tilsynsmyndigheden slår i en afgørelse fast, at den såkaldte ‘administrative praksis’ med at blæse på reglerne for lån af lokaler var ulovlig.

Bryllupsfidusen - som den administrative praksis hurtigt blev døbt - blev vedtaget af politikerne på Københavns Rådhus efter en drøftelse i den såkaldte gruppeformandskreds i 2012.

Med overborgmester Frank Jensen for bordenden godkendte politikerne i 2012, at de selv skulle have mulighed for at låne rådhuset til egne bryllupper kvit og frit. Senere udtalte han, at han mente, at praksissen ‘var inden for skiven’.

Normalprisen er 65.000 kroner. Beslutningen blev truffet i direkte strid med kommunens egne regler for lokaleudlån. Det blev aldrig ført til referat, hvorfor kommunen efterfølgende kaldte det for ‘en administrativ praksis’.

Allerede dagen efter B.T.s første historie om Anna Mee Allerslevs lån af rådhuset til sit bryllup bad Ankestyrelsen om en redegørelse fra kommunen.

Det er på baggrund af kommunens redegørelse, at styrelsen nu konkluderer, at den administrative praksis var i strid med såvel Kommunestyrelsesloven og kommunalfuldmagtsreglerne.

»Vederlagsfri anvendelse af lokaler på Københavns Rådhus til private formål udgør en økonomisk fordel for medlemmerne af Borgerrepræsentationen. Det er derfor ikke i overensstemmelse med lovgivningen, at Københavns Kommune vederlagsfrit har udlånt Rådhushallen og Festsalen,« skriver Ankestyrelsen og tilføjer:

»Det er heller ikke i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne, da eventuel overskudskapacitet skal ske til markedsprisen,« står der.

Se Ankestyrelsens udtalelse her:

Ankestyrelsen har nu i en udtalelse afgjort, at politikernes beslutning om at de kunne låne Københavns Rådhus' lokaler gratis til private fester var ulovlig. Fold sammen
Læs mere

Da B.T. i september 2017 skrev den første historie om Anna Mee Allerslevs bryllupsfidus, holdt såvel Københavns Kommune som Anna Mee Allerslev hårdnakket fast i, at alt var foregået efter bogen.

Senere kunne B.T. fortælle, at Anna Mee Allerslev blandede sig i en byggesag, som involverede hendes private ven og ejer af Øens Murerfirma, Jan Elving.

Efterfølgende gik hun af.

Kort før Anna Mee Allerslev gik af som beskæftigelses- og integrationsborgmester, valgte hun at betale de 65.000 kroner, som det normalt koster at leje rådhuset til private arrangementer. Også den nuværende beskæftigelsesborgmester, Cecilia Lonning-Skovgaard (V), og den radikale Henrik Nord har efterfølgende betalt for leje.

Københavns Kommune har siden ændret praksis, så politikerne ikke kan låne rådhusets lokaler til private bryllupper. Derfor vil Ankestyrelsen ikke foretage sig mere i sagen.

Frank Jensen undersøges

Efter Anna Mee Allerslevs afgang gik overborgmester Frank Jensen i november 2017 ind i sagen i 'Talkshowet Lippert' på TV2 News.

Her angreb Frank Jensen den eller de medarbejdere, som - ifølge overborgmesteren - skulle have lækket sagen til B.T. Lækket var ‘fuldstændig langt ud over, hvad der er acceptabelt’, sagde overborgmesteren i programmet.

Senere sagde han til Politiken, at han ville irettesætte sine medarbejdere, hvis han fandt ud af, hvem der stod bag et eventuelt læk.

Da valgte Folketingets Ombudsmand at gå ind i sagen for at undersøge, om Frank Jensen overskred reglerne for offentligt ansattes ytringsfrihed, den såkaldte meddeleret. Den undersøgelse er stadig i gang.

Meddeleretten betyder, at offentligt ansatte gerne må give pressen oplysninger i tilfælde, hvor der kan være ‘spørgsmål om ulovlig forvaltning’ eller ‘anden uredelighed i den offentlige forvaltning'.
»Vi kender Ankestyrelsens udtalelse og har fulgt med i den del af sagen. Vi vil vurdere, om den får betydning for denne sag,« siger Jørgen Steen Sørensen.

Frank Jensen har efterfølgende undskyldt sine formuleringer om embedsmændene. I dag har han ikke nogen kommentarer til Ankestyrelsens afgørelse.