Stor uenighed: Skal forældre give tilladelse til tvang af børn?

Når børn er underlagt tvang i psykiatrien, skal forældrene give deres tilladelse. Men den vurdering bør alene ligge hos fagpersoner, mener Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Børnerådet bakker op, mens både Landsforeningen for spiseforstyrrelser og selvskade, Socialdemokratiet og Alternativet er uenige.