Støjbergs ministerium frikender sig selv: Annoncer var ikke vildledende

I et svar til Folketingets Ombudsmand fastholder Integrationsministeriet, at en annonce om de danske asylregler bragt i libanesiske aviser ikke er vildledende. Ombudsmanden skal nu tage stilling.

Foto: Thomas Lekfeldt

Inger Støjbergs (V) flygtningeannoncer vildleder ikke om asylsituationen i Danmark.

Det mener man i hvert fald i Integrationsministeriet, der har sendt et svar til Folketingets Ombudsmand i sagen om de omdiskuterede annoncer.

Annoncerne, som blev bragt i libanesiske aviser, er blevet kritiseret for at skræmme flygtninge fra at søge asyl i Danmark på forkerte præmisser, og det fik 18. september Folketingets Ombudsmand til at gå ind i sagen.

Han bad Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet om en udtalelse - og den har han nu fået:

»Formålet med annoncen var ikke at oplyse generelt om vilkår og muligheder for opholdstilladelse for asylansøgere,« lyder det blandt andet i den 11 sider lange udtalelse fra ministeriet.

»Målgruppen for annoncen var primært menneskesmuglere, mellemhandlere, transportører med videre, der formidler rejser til potentielle asylansøgere,« lyder det videre i ministeriets udtalelse.

Annoncen blev i sommer bragt i fire libanesiske aviser, på sociale medier i Libanon, i ti sprogversioner på ministeriets hjemmeside og på de danske asylcentre.

»Det var ministeriets vurdering, at annonceringen via de libanesiske medier ville blive delt på sociale medier og dermed nå en meget bred landegruppe og en bred gruppe af menneskesmuglere i Mellemøsten. Annonceringen var således ikke alene målrettet potentielle asylansøgere, der opholder sig i Libanon,« skriver ministeriet.

Folketingets Ombudsmand mindede i sin anmodning til ministeriet om det kodeks, der gælder for embedsmænd i centraladministrationen og deres pligt til at tale sandt.

Ministeriet er »af den opfattelse, at hensynet til sandhedspligten ikke kan udelukke, at et ministerium i en annoncetekst orienterer generelt om lovgivningsmæssige stramninger og politiske målsætninger på et område uden samtidig at redegøre for alle detaljer i et omfattende regelsæt«, lyder Integrationsministeriets svar.

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, har endnu ingen kommentar til udtalelsen fra ministeriet:

»Vi har modtaget Udlændinge- og Integrationsministeriets svar i fredags. Sagen har høj prioritet, men jeg kan ikke lige nu sige noget om den videre gang,« siger Jørgen Steen Sørensen i en SMS til Berlingske Nyhedsbureau.

Da han 18. september rejste sagen, skitserede han, hvad konsekvensen kan blive, hvis han finder, at annoncerne har været vildledende:

»Det kan i princippet føre til, at vi kritiserer den måde, ministeriet har gjort det på. Og vi kan selvfølgelig også afgive henstilling om, hvad vi i givet fald synes, ministeriet skal gøre ved det,« sagde ombudsmanden med henvisning til, at han først lige skal have mulighed for at gennemgå udtalelsen.