Støjbergs ministerium får usædvanligt hård kritik af ombudsmanden i barnebrude-sag

Da Udlændinge- og Integrationsministeriet sidste år gjorde det klart, at ingen mindreårige asylansøgere måtte indkvarteres på et asylcenter med deres samlever, var det ifølge Folketingets Ombudsmand ulovligt. I et udkast til en redegørelse kalder han ministeriets fremgangsmåde »særdeles kritisabel«, og det er en usædvanlig hård kritik, vurderer juraprofessor.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) og hendes ministerium får kritik fra Folketingets Ombudsmand. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) og hendes ministerium står til en lang næse fra Folketingets Ombudsmand.

Det vurderer Michael Gøtze, der er professor ved Juridisk Fakultet ved Københavns Universitet, efter et udkast til en redegørelse fra ombudsmanden er blevet offentliggjort.

I udkastet skriver Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, at en instruks fra ministeriet vedrørende behandlingen af såkaldte barnebrude på asylcentre var »ulovlig«, og han kalder ministeriets fremgangsmåde i sagen for »særdeles kritisabel«. Det er en usædvanlig hård kritik, vurderer Michael Gøtze.

»Det sker ikke hver dag, at ombudsmanden kommer med så hård kritik. Det her er en kritik, der er meget klart formuleret, og som er i den hårde ende af skalaen,« siger han.

Sagen drejer sig om en instruks, som ministeriet udsendte 10. februar 2016 i kølvandet på, at Berlingske kunne berette om barnebrude, der var indkvarteret sammen med deres voksne samlever. Den såkaldte instruks fra ministeriet var præcis magen til en pressemeddelelse, der blev sendt ud samme dag, og her stod, at »ingen mindreårige under 18 år (må red.) indkvarteres på samme asylcenter som en ægtefælle eller samlever. Det gælder også, hvis parret har et eller flere fælles børn«.

Men ifølge ombudsmanden er det i henhold til både dansk ret og Den Europæiske Menneskerettighedskommission ikke lovligt helt kategorisk at sige, at samlevende eller ægtepar over den seksuelle lavalder på 15 år aldrig må bo sammen. Der skal tages stilling fra sag til sag. Derfor skriver han i sit udkast til en redegørelse:

»Det er min vurdering, at instruksen af 10. februar 2016 efter sit indhold var ulovlig, og at den samtidig medførte en betydelig risiko for, at der blev truffet forkerte afgørelser i konkrete sager om adskilt indkvartering. Sammenfattende finder jeg Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets fremgangsmåde i sagen særdeles kritisabel.«

At der endnu kun er tale om et udkast til en redegørelse skyldes, at Folketinget tirsdag skal førstebehandle et beslutningsforslag om netop indkvartering af mindreårige asylansøgere og deres samlevere. På den baggrund har ombudsmanden valgt at vente med sin endelige redegørelse. Dog er udkastet sendt til folketingsmedlemmer, og det er ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet grunden til, at Inger Støjberg allerede nu kommenterer sagen.

Ministeren skriver i en pressemeddelelse, at hun tager ombudsmandens kritik til efterretning. Samtidig fremhæver hun dog, at det fortsat er afgørende for hende, at asylansøgere med det samme bliver bekendt med, hvordan det danske samfund fungerer: »Med demokratiske frihedsrettigheder, hvor man selv vælger sin ægtefælle«.

»Min holdning til denne sag er velkendt. Jeg mener, at det er fuldstændig uacceptabelt, at piger bliver indkvarteret med væsentligt ældre mænd, og det er ingen hemmelighed, at jeg har ønsket en så restriktiv linje som overhovedet muligt inden for lovens rammer. Derfor greb vi også hurtigt ind, da det blev klart, at barnebrude rent faktisk havde været accepteret i det danske asylsystem,« siger Inger Støjberg.

Folketingets Ombudsmand afviser at stille op til interview, før den endelige redegørelse er klar.

Juraprofessor Michael Gøtze mener, at sagen om barnebrudene har to sider: En juridisk og en politisk. Han pointerer, at det har været et underligt forløb med tvetydige signaler fra ministeriet og Udlændingestyrelsen og en instruks, som bestod i en pressemeddelelse. Han afviser dog at gå yderligere ind i de politiske aspekter af sagen, men udlægger i stedet ombudsmandens udkast således:

»Han har kridtet den juridiske bane op, og så må man diskutere det politiske på den baggrund.«

Antallet af par på landets asylcentre, der blev adskilt i henhold til instruksen fra ministeriet i perioden 10. februar til 3. november 2016, er ifølge udkastet fra ombudsmanden 23. I samme periode er seks par aldrig blevet adskilt i henhold til instruksen.

Fra februar til april 2016 besluttede Udlændingestyrelsen at adskille langt de fleste par med mindreårige, der på det tidspunkt var indkvarteret som asylansøgere. Men i forbindelse med, at ombudsmanden så på en klage fra et asylpar, oplyste Udlændingestyrelsen i april, at de havde besluttet at genoptage behandlingen af samtlige sager med fyldetsgørende partshøring.