Støjberg-ministerium forsømte lovpligtig partshøring

Der blev begået administrative fejl, da 23 asylsøgende ægtepar blev skilt ad. Det siger to eksperter.

Integrationsminister Inger Støjberg ved pressemøde om indvandreres uddannelse med DA, LO og KL. Siden 2004 har der ikke været en systematisk indsamling af data for indvandreres medbragte uddannelse, men i dag onsdag den 7. juni 2017 fremlagde Rockwool Fonden resultaterne af en ny stor dataindsamling foretaget i samarbejde med Danmarks Statistik. På pressemødet præsenterde forskerne bag undersøgelsen nogle af de væsentligste resultater, der herefter blev diskuteret af et panel bestående af udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), viceadministrerende direktør i DA Pernille Knudsen, LO's næstformand Ejner K. Holst samt direktør i KL Laila Kildesgaard. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ida Guldbæk Arentsen

København. Integrationsminister Inger Støjberg forsikrede flere gange under et samråd i sidste uge, at reglerne blev fulgt til punkt og prikke, da 23 asylsøgende ægtepar i foråret 2016 blev skilt ad, fordi kvinden var under 18 år.

Men dokumenter fra Udlændinge og Integrationsministeriet, som Politiken fremlægger torsdag, viser, at man i nogle af sagerne ikke spurgte de involverede parter om sagen, inden man skilte dem ad.

Det strider imod forvaltningsloven paragraf 19, som siger, at en myndighed skal give parter i en sag mulighed for at udtale sig, inden den træffer en afgørelse.

- Når man ikke har lavet en egentlig partshøring, så har man overtrådt forvaltningsloven. Og så har man handlet ulovligt, siger Sten Bønsing, der er lektor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, til Politiken.

Og Peter Starup, der er lektor i offentlig ret ved Syddansk Universitet er af samme opfattelse.

- Det er jo selvindlysende, at man ikke har administreret efter loven. Man indrømmer jo også senere, at man har truffet forkerte beslutninger.

- Og det var der jo ingen grund til, hvis man havde administreret lovligt, siger han og henviser til, at myndighederne et par måneder senere genoptog nogle af sagerne.

Og partshøringerne blev først gennemført, efter at parrene var blevet skilt ad.

Inger Støjberg afviser i et skriftligt svar til Politiken, at hun har afgivet forkerte oplysninger under samrådet.

- Samrådsspørgsmålene omhandlede ikke spørgsmålet om partshøringer, skriver hun blandt andet.

/ritzau/