Støjberg klar til at udelukke farlige statsløse fra dansk statsborgerskab

Regeringen er ikke længere bundet af konvention til at give statsborgerskab til statsløse, som Politiets Efterretningstjeneste vurderer kan være til fare for landets sikkerhed.

Foto: Ida Marie Odgaard

Skiftende regeringer har i årevis vurderet, at de var tvunget til at give statsløse udlændinge, som Politiets Efterretningstjeneste vurderer kan udgøre en fare for landets sikkerhed, dansk statsborgerskab.

Men nu vil regeringen omfortolke reglerne, så de har ret til at udsætte statsborgerskabet så længe PET fastholder sikkerhedsvurderingen.

Det viser et notat fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, som Berlingske er i besiddelse af.

»Jeg vil ikke være med til, at vi giver statsborgerskab til et menneske, der kunne være til fare for rigets sikkerhed. Det er det problem, vi løser nu,« lyder det fra udlændingeminister Inger Støjberg (V) ifølge Jyllands-Posten.

Derfor vil ansøgningen om statsborgerskab fremover blive udsat med et halvt år ad gangen, så længe mistanken står på.

Den mistænkte vil ikke få nogen forklaring eller mulighed for at klage.

»Så længe PET har en potentiel terrorist i kikkerten, skal vedkommende ikke have statsborgerskab. Hvis PET efterfølgende finder ud af, at der ikke var noget om sagen, så går processen videre. Det, mener jeg, er helt på sin plads,« siger Inger Støjberg til Jyllands-Posten.

Siden 2011 har mindst to mistænkte statsløse fået statsborgerskab, og skiftende justitisministre har beklaget, at juraen var urokkelig.

Men FNs flygtningeorganisation, UNHCR, mener ifølge organisationens talsperson i Danmark, Elisabeth Arnsdorf Haslund, at den nye fortolkning er inden for rammerne.

»Det er UNHCRs opfattelse, at den tilgang, som den danske regering nu har foreslået, er i overensstemmelse med Statsløsekonventionen. Ifølge UNHCR forpligter konventionen ikke stater til at give statsborgerskab til en ansøger umiddelbart efter, at ansøgningen er indleveret. UNHCR noterer sig, at udsættelsen af en ansøgning om statsborgerskab vil være underlagt løbende revurdering med faste intervaller for netop at sikre, at de årsager, der berettiger udsættelsen, stadig er til stede,« siger hun i en skriftlig kommentar til Berlingske.

Regeringen oplyser, at den nye fortolkning bygger på et tungt juridisk forarbejde for at finde en løsning.

Enhedslisten undrer sig over, man pludselig kan omfortolke reglerne og vil nu stille en række spørgsmål til ændringen.