Statsrevisorerne vil drøfte solcellebrev med Folketingsformand

Formanden for Statsrevisorerne holder fast i, at solcellesagen skal undersøges til bunds, selvom regeringen ønsker en del af undersøgelsen stoppet.

Det var »med velovervejet hu«, at Statsrevisorerne i sommer bad Rigsrevisionen indlede en undersøgelse af solcellesagen, og derfor skal regeringens indsigelse til Folketingets formand ikke komme i vejen.

Det siger formand for Statsrevisorerne, Peder Larsen (SF), der er udpeget af regeringspartiet SF.

»Rigsrevisionen skal have adgang til at undersøge, om Folketinget har fået fyldestgørende oplysninger. Og inden for de beføjelser, den har til at undersøge, skal Rigsrevisionen selvfølgelig ikke lade sig lægge hindringer i vejen,« siger Peder Larsen.

I et brev til Folketingets formand forsøger regeringen ellers at bremse den del af Rigsrevisionens undersøgelse, der omhandler det lovforberedende arbejde i Klima- og Energiministeriet.

Berlingske Business afslørede tidligere i år, at ministeriet under Martin Lidegaard (R) - trods et hul i lovgivningen om støtte til solceller - gik videre med loven, som så måtte laves om tre måneder senere og kan koste statskassen milliarder.

Statsministeren, finansministeren, økonomi- og indenrigsministeren og socialministeren advarer i brevet imod, at Rigsrevisionens konklusioner bliver »normsættende«, fordi der ikke findes lovregler for netop det lovforberedende arbejde.

Men den køber Peder Larsen ikke.

»Rigsrevisionen arbejder jo altid ud fra en målestok - og jo mindre målestok, jo mere forsigtige skal de selv være i deres vurderinger. Men det er jo ikke det samme som, at de fuldstændig skal afholde sig fra at forholde sig til det. Fordi noget er svært at måle, skal man jo ikke opgive at forsøge at måle det,« siger statsrevisorformanden.

Han vil nu tage kontakt til Folketingets Præsidium for at drøfte sagen. Det samme vil den ledende rigsrevisor, Lone Strøm, gøre.

»Regeringen har i brevet udtrykt ønske om en dialog med Folketingets formand om nogle principielle forhold ved undersøgelsen. Jeg bidrager gerne til denne dialog og afventer i øvrigt Folketingets formands svar på regeringens brev,« skriver Lone Strøm i en skriftlig kommentar til Berlingske.

Folketingets formand Mogens Lykketoft (S) oplyser, at brevet vil blive drøftet på præsidiets møde onsdag aften.

»Henvendelsen rejser en principiel diskussion om den hensigtsmæssige arbejdsdeling mellem regering, Folketing og Statsrevisorer & Rigsrevision, og vi vil tage en første drøftelse af henvendelsen på Præsidiets møde i dag (onsdag, red.). Men jeg regner ikke med at sende et svar til ministrene i denne uge, da vi først vil have et fuldt overblik over ikke blot retsgrundlaget men også eventuelle fortilfælde,« siger Mogens Lykketoft.