Statsrevisorerne: Indsatsen over for dømte halter

Kriminalforsorgen har forsømt at fuldbyrde straffe til dømte på god nok vis, konkluderer Statsrevisorerne.

Justitsministeriet har ikke gjort sit arbejde godt nok med at sikre, at straffe til dømte bliver fuldbyrdet, både i og uden for fængslerne.

Det konkluderer Statsrevisorerne fredag i en beretning, der udtrykker kritik.

Ifølge straffuldbyrdelsesloven skal Kriminalforsorgen, der hører under Justitsministeriet, sikre, at dømte straffes i overensstemmelse med dommen og lovgivningen. Kriminalforsorgen skal også støtte de dømte til en tilværelse uden kriminalitet.

Det er slet ikke opfyldt i tilstrækkelig grad, konkluderer Statsrevisorerne.

»Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at Justitsministeriet ikke har sikret en tilfredsstillende fuldbyrdelse af straffe til dømte i og uden for fængslerne,« lyder det i beretningen.

Formanden for statsrevisorerne, Henrik Thorup (DF), siger til Ritzau, at det påvirker retsfølelsen i samfundet negativt, når en stor del af dommene ikke bliver fuldbyrdet rettidigt.

»Det er jo til grin, kan man sige, og det er ikke meningen med det. Når man får en dom, skal de fylde den, og Kriminalforsorgen gør det altså ikke i mange tilfælde,« siger han.

Statsrevisorerne kritiserer desuden, at Kriminalforsorgens beskæftigelsesindsats og kriminalpræventive indsats over for ubetinget dømte, der afsoner i fængsler og arresthuse, ikke har været helt tilfredsstillende.

Justitsministeriet har en frist på to måneder til at komme med svar på, hvordan man vil rette op på problemerne.

»Det står i loven, hvad det er, de skal gøre, og det gør de ikke.«

»Så det må være ret simpelt umiddelbart for en minister at sige, at »det gør vi«,« siger Henrik Thorup.

Statsrevisorerne består af et kollegium på seks medlemmer.

Ud over Henrik Thorup er det Klaus Frandsen (R), som er næstformand, samt Henrik Sass Larsen (S), Villum Christensen (LA), Frank Aaen (EL) og Britt Bager (V).

/ritzau/