Staten slækker grebet om den lokale planlægning

Den nye planlov bliver lidt grønnere, end der var lagt op til. Men naturfredningsforening er stadig kritisk.

Der påhviler kommunerne et meget stort ansvar, når den nye planlov, som erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) har fremsat onsdag, bliver gennemført.

Reglerne vil nemlig blive lempet i forhold til i dag, og flere beslutninger vil skulle træffes lokalt.

- Kommunerne har fået meget større råderet. Og den enkelte lodsejer har fået meget større råderet, siger Ella Maria Bisshop-Larsen, præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

Samme budskab kommer fra John Wagner, direktør i brancheorganisationen De Samvirkende Købmænd:

- Hvis der er kommuner, der er ligeglade med deres butiksliv i bymidterne, så kan vi få svenske tilstande i dansk dagligvarehandel. Altså døde bymidter og ikke længere nogen dagligvareforsyning i landdistrikterne.

Både De Samvirkende Købmænd og Danmarks Naturfredningsforening har været blandt modstanderne af at lempe planloven, sådan som et bredt flertal blev enige om at gøre i juni sidste år.

Siden da har et udkast til loven været i høring, og det har mildnet nogle af bekymringerne.

- Vi er glade for, at det meget klart præciseres, hvad der er forudsætningen for at man må tillade store dagligvarebutikker uden for byerne. Det håber vi begrænser, hvad kommunerne kan finde på, siger John Wagner.

Ella Maria Bisshop-Larsen peger især på, at der bliver taget større hensyn til naturen i kystnærhedszonerne.

- De har inddæmmet de værste ulykker, siger hun.

- Men de lempelser, der kommer i planloven, er ikke lempelser, vi har efterlyst.

/ritzau/