Social belastning tynger hovedstadsområdet

Det kan godt være, at hovedstadsområdet blomstrer med massiv tilflytning fra hele landet og et højt uddannelsesniveau, men når det kommer til den sociale belastning, står det usædvanlig hårdt til for København og omegn. Tjek din egen kommune.

Den sociale belastning i Danmark er især stor i hovedstaden og kommuner som Brøndby, Ishøj og Albertslund. Her boligblokkene Brøndbyerne ved Roskildevej. (Arkivfoto) Fold sammen
Læs mere
Foto: Jørgen Schytte

Den sociale slagside har bidt sig hårdt fast lige midt i hovedstaden og alle kommunerne vest for. Det viser en ny opgørelse af den sociale belastning fra Berlingske Kommuneindeks, der bygger på data fra samtlige 98 kommuner i Danmark. Og ganske bemærkelsesværdigt klumper problemerne sig sammen i kommunerne tæt på Hovedstaden og i øerne syd for Sjælland.

Socialfaktoren - der i forskerkredse kaldes det socioøkonomiske indeks - viser, hvor stort kommunens sociale udgiftsbehov er på baggrund af befolkningens sammensætning. Det gælder alt lige fra antal psykiatriske patienter til antal personer uden beskæftigelse. Opgørelsen siger dermed noget om, hvor ressourcestærk en kommunes befolkning er - og dermed noget om kommunens udgiftsbehov til blandt andet sundhed og sociale indsatser.

Kortet over den sociale belastning tegner et klart billede af, hvor i Danmark udfordringen er størst. Det drejer sig især om hovedstaden og kommunerne Ishøj, Albertslund og Brøndby, der alle ligger lige vest for hovedstaden. En række ø-kommuner døjer ligeledes med en alt andet end attraktiv demografi - her er især Lolland og Langeland hårdt ramt.

Kun et stenkast fra de hårdt belastede Vestegns-kommuner, finder man de kommuner, der kan sole sig i en ressourcestærk befolkning. Der er tale om kommuner, der ligger nord for København, og som har en højtuddannet befolkning, relativt få ældre, færre personer på overførselsindkomster og samtidig befolkningstilvækst. Danmarks mindst belastede kommune er Allerød, der kun er halvt så belastet som den gennemsnitlige danske kommune.

Der er mange grunde til, at kommunerne bør arbejde hårdt for at rette op på den sociale belastning.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at de befolkningsgrupper, der er socialt belastede, ligeledes oftere oplever at måtte indlægges på hospitaler. Samtidig har et PhD-studie fra 2010 vist, at der er en klar sammenhæng mellem en lav social status og et højt sygefravær.

Se den sociale belastning i din kommune her

Tjek også hele Berlingskes Kommuneindeks, der i alt indeholder 20 forskellige kommunale nøgletal for alle kommuner i Danmark.