Små børn lærer mere med læreplaner i institutionen

De obligatoriske pædagogiske læreplaner har givet langt større fokus på læring og faglighed i daginstitutionerne, viser evaluering. Men børnene er blevet mindre skoleparate.

Debatten, om hvorvidt børnehaver og vuggestuer skal være centrum for fri leg eller en træningslejr inden skolen, fortsætter med uformindsket styrke. En ny evaluering viser, at de obligatoriske læreplaner med succes har styrket fokus på læring for de mindste. Da et bredt politisk flertal indførte læreplanerne i 2004, lød der ellers mange advarsler i pædagogiske kredse om, at man dermed var igang med en skolificering af daginstitutionerne.

Evalueringen fra Danmarks Evalueringsinstitut landede i går, samtidig med at en række børneforskere angreb børne- og undervisningsminister Christine Antorinis (S) planer om større faglighed med udgangspunkt i anbefalingerne fra en særlig Task Force.

Agi Csonka, direktør for Danmarks Evalueringsinstitut, og medlem af den såkaldte »Task Force for Fremtidens Dagtilbud«, peger på, at evalueringen af de pædagogiske læreplaner kommer i helt naturlig forlængelse af Task Forcens anbefalinger om en systematisk tilgang og en tilrettelagt pædagogik.

- Den viser, at pædagogiske læreplaner er et udmærket redskab til at bringe Task Forcens anbefalinger ud i livet, siger Agi Csonka, der undrer sig over kritikken mod Task Forcen:

- Vi havde i Task Forcen fokus på læring, men det betyder ikke, at omsorg og leg ikke er vigtigt. Børn skal have lov at være børn, men de skal samtidig rustes bedst muligt til deres fremtid. Dagtilbudene har en rolle at spille for begge dele.

Den særlige Task Force blev nedsat af fhv. socialminister Benedikte Kiær (K), der markerede sig med et opgør med »hippiepædagogik«. Hun er i dag glad for, at den nye regering tager Task Forcen til sig:

- Men jeg så gerne, at man allerede nu kridtede skoene og kom igang med at udmønte anbefalingerne, siger Benedikte Kiær, der som politisk ordfører for de Konservative følger debatten om fremtidens vuggestuer og børnehaver tæt:

- Først nu ser man, hvilken religionskrig der raser bag kulisserne. Der er stor forskel i holdningerne til, om der skal være voksenstyring og planlagte aktiviteter, eller om man bare skal give den gas med fri leg. Jeg er helt uenig i, at der skal være fri leg, og derfor var jeg ude med krabasken sidste år, siger hun med henvisning til debatten om »hippiepædagogik«.

Evalueringen af læreplanerne bygger blandt andet på svar fra 93 pædagogiske konsulenter og 915 børnehaveklasseledere. Og mens de pædagogiske konsulenter vurderer, at læreplanerne har givet langt større fokus på læring i daginstitutionerne, mener børnehaveklasselederne, at færre børn i dag er skoleparate sammenlignet med tiden før læreplanerne. Godt nok er børnene blevet bedre til sprog, men deres sociale kompetencer, f.eks. deres hensyntagen til andre, er forringet, vurderer børnehaveklasselederne.

Det ærgrer Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i forældreorganisationen FOLA:

- Ministeren siger, at vi skal have mere legende læring. Men hvis det kun er børnenes boglige komptencer, der bliver fremmet med læreplanerne, bliver jeg bekymret.