Skrivebordsbeslutning om fem bogstaver koster skatteyderne 141.000 kroner

Da Socialdemokratiet overtog regeringsmagten i juni, flyttede man rundt på rækkefølgen af bogstaver i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets navn. Det beløb sig til 141.000 kroner.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilholt (V) overdrager posten til klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Der er ikke blevet tilføjet eller fjernet nogen bogstaver.

Faktisk blev der bare flyttet lidt rundt på nogle af dem.

I forbindelse med regeringsskiftet i juni skiftede Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet således navn, så klimadelen kom forrest.

I fire år havde Lars Christian Lilleholt (V) været energi-, forsynings- og klimaminister, men ved ministeroverdragelsen i juni blev hans efterfølger, Socialdemokratiets Dan Jørgensen, udpeget til klima-, energi- og forsyningsminister.

Nu har Dan Jørgensen i et svar til Folketinget opgjort, hvad prisen for navneændringen fra Energi,- Forsynings- og Klimaministeriet til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er:

141.546,20 kroner.

Kuverter og kort til 20.000

Bag det beløb ligger både større og mindre udgiftsposter.

Eksempelvis kostede det kun 45 kroner, da ministeriet skulle købe sin nye webadresse. Her blev efkm.dk til kefm.dk.

Omvendt har man brugt mere end 20.000 kroner på kuverter og kort, tæt på 30.000 kroner på at opdatere skabeloner og over 82.000 kroner til ændringer hos Statens It, der har ansvaret for IT-systemerne i de danske ministerier.

Endelig er der brugt 5.500 kroner på at ændre logoer og skifte domæne, 3.300 kroner er gået til ændringer af ministeriets intranet, og der er indkøbt visitkort for 600 kroner.

Årsagen til sammenregningen skal findes i et spørgsmål fra Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget, der har bedt ministeren opgøre udgifterne ved navneændringerne, og herunder også timeforbruget blandt ministeriets medarbejdere.

Det sidste kan dog ikke lade sig gøre, skriver Dan Jørgensen, fordi der ikke er blevet tidsregistreret specifikt på navneændringen.

I svaret til Folketinget oplyser klima-, energi- og forsyningsministeren desuden, at der ikke har været udgifter til nye skilte, da ministeriet i forvejen er flyttet til en ny bygning, og at man derfor har afventet navneændringen.

Ministeriet blev første gang oprettet i 2007 som Klima- og Energiministeriet. Fire år senere skiftede ministeriet navn til Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, og da Venstre i 2015 fik regeringsansvaret, blev navnet ændret til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

I forbindelse med finansloven for 2019 blev det besluttet, at den såkaldte integrationsydelse skulle omdøbes. Fra 2020 skulle ydelsen i stedet deles i to, henholdsvis »selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen« og »overgangsydelsen«.

Der blev afsat to millioner kroner til navneændringen.