Skoleledere: Vi skal fortsat blande eleverne

Cepos’ analyse, der viser at svage elever præsterer dårligere, når de går i klasse med stærke, får ikke skolelederne til at spekulere i ændring af sammensætningen af klasser i folkeskolen.

De svage elever i folkeskolen skal hjælpes bedre, men klasserne skal fortsat sammensættes af både stærke og svage elever.

Sådan lyder konklusionen fra formanden for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal, efter den liberale tænketank Cepos har lavet en opsigtsvækkende undersøgelse af elevsammensætningen i folkeskoleklasser.

Undersøgelsen viser ifølge Cepos’ forskningschef, Henrik Christoffersen, at folkeskoleklasser samlet set kan have nytte af spredning i elevernes sociale baggrund, men at spredningen gavner stærke elever, mens svage elever præsterer dårligere.

»Det bekræfter mig endnu en gang i, at vi har en særlig udfordring i det danske uddannelsessystem med de svageste elever. Dem er vi ikke dygtige nok til at hjælpe,« siger Claus Hjortdal, der dog ikke mener, Cepos’ undersøgelse skal have den konsekvens, at elever med en svagere social baggrund sættes i samme klasse.

»Det kendetegner Cepos’ undersøgelse, at de måler det, der kan måles, og det er rigtig, vi skal gøre børnene så dygtige som muligt, men vi skal også gøre dem til dygtige samfundsborgere. Derfor mener jeg, det er rigtig vigtigt, at man kommer sammen med nogen, der er forskellige fra en selv,« siger han.

Han henviser til, at andre undersøgelser viser, at børns læring er afhængig af, om de føler sig som en del af et fællesskab.

»Og det gør man bedst i bredt sammensatte klasser. Så grundlæggende vil vi holde fast i det princip, at vi skaber klasser med stor diversitet både intellektuelt, samfundsmæssigt og socialt. Så vi skaber så brede og sammensatte klasser som overhovedet muligt,« siger Claus Hjortdal.

For at hjælpe de svage elever, bør skolerne se på en række elementer. Her er ingen nemme løsninger, mener formanden.

»Det handler om egen motivation, om at kunne bryde en negativ social arv, om at differentiere undervisningens materiale, og om at sidde i små hold en gang imellem for at modtage særlig undervisning. Det er en bred vifte af forskellige ting, men vi har ikke været dygtige nok til det,« siger Claus Hjortdal, der understreger, at det kræver vilje til at tænke nyt og forskeres opfølgning, der kan se på, hvad der virker.