Skatteudvalget kritiserer Skat for skattely-skandale

Det er kritisabelt, at Skat ikke forelagde skatteministeren en sag om køb af bankoplysninger fra 2013. Sådan siger et flertal i Folketingets Skatteudvalg. Kritikken er alt for vag og selvfed, lyder det fra Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

Foto: Jens Nørgaard Larsen

Når Folketinget indgår aftaler, må det forventes, at beslutningerne respekteres.

Sådan lyder kritikken fra et flertal bestående af Venstre, Socialdemokraterne, de Radikale og de Konservative, der ikke er tilfreds med Skats håndtering af tilbuddet om at købe oplysninger om en række danskere, der i 2013 var under mistanke for at benytte sig af udenlandske skattely.

»Flertallet finder det derfor kritisabelt, at det nu må konstateres, at Skat ved en fejl har tilsidesat den politiske aftale fra 2010 ved ikke som forudsat i den politiske aftale at have forelagt skatteministeren en sag om køb af bankoplysninger fra 2013,« skriver Skatteudvalget i en beretning.

Men de fire partier noterer sig samtidig, at skatteminister Benny Engelbrecht (S) har indskærpet over for Skat, at myndigheden fremover skal »efterspørge relevante informationer af egen drift, hvis der er grundlag for det, anvende de indgående informationsudvekslingsaftaler aktivt og udforme procedurer for, at der følges korrekt op på politiske aftaler.«

Også Enhedslisten og Dansk Folkeparti finder Skats håndtering af sagen - og flere andre sager om skattely - for kritisabel. Men de to partier har forskellige grunde til ikke at tilslutte sig flertallets kritik.

Enhedslisten vil pålægge regeringen at gennemføre en uvildig advokatundersøgelse, der kan klarlægge forløbet, hvor Skat og Skatteministeriet med skatteordfører Frank Aaens (Ø) ord fra 2008 til 2015 »begik en stribe fejl i sager om lister, der var tilgængelige fra læk af bankoplysninger, der kunne afsløre skattesnydere.«

»Hvis man skal forhindre den slags sager i at gentage sig, bør sagens forløb undersøges,« siger Frank Aaen.

Det forslag afviser flertallet med begrundelsen, at man må antage, at Skatteudvalget har modtaget »alle de relevante oplysninger i sagen.«

Hos Dansk Folkeparti mener skatteordfører Dennis Flydtkjær (DF), at Skats ageren er »helt utilstedeligt«, og han efterspørger en meget skarpere kritik, end den flertallet i Skatteudvalget har fremsat.

»Den bliver lidt selvfed, fordi de bare roser sig selv for at gøre rigtig meget. Enhedslisten kræver i den anden ende en advokatundersøgelse - men der synes jeg, at man må vægte, om man får nok ud af sådan en undersøgelse, som jo koster mange millioner af skatteborgernes penge. Jeg tvivler på, at vi kan få mere frem, selvom vi ikke er kommet til bunds i det,« siger Dennis Flydtkjær.

Skatteministeren har tidligere forklaret, at det var manglende interne retningslinjer i Skat, der gjorde fejlen mulig - og at der nu er rettet op på procedurerne.