Skatteministeriet: Vi skal nok nå det

Det nye ejendomsvurderingssystem, der skal sikre, at de danske boligejere fremover får en mere præcis boligvurdering, bliver færdigt til tiden, vurderer Skatteministeriet nu selv trods tidligere bekymringer for forsinkelser.

De Konservative med Søren Pape Poulsen i spidsen vil ændre skattesystemet samtidig med de politiske forhandlinger om et nyt ejendomsvurderingssystem, som efter planen skal tages i brug i 2017. Foto: Søren Bidstrup Fold sammen
Læs mere

Selv om det er en kompliceret øvelse, Skatteministeriet har kastet sig ud i med udviklingen af et nyt ejendomsvurderingssystem, skal den stramme tidsplan fra projektet nok holde. Sådan lyder meldingen nu fra ministeriet selv.

Tidligere har Statens IT-projektråd i et notat til Skatteministeriet og Folketingets Finansudvalg ellers anbefalet ministeriet at revidere tidsplanen, der indebærer, at det nye system skal vedtages politisk allerede her til foråret for at kunne være i drift til at udsende de første vurderinger af danskernes ejerboliger i 2017.

Statens IT-projektråd, som mener, at projektet har en »høj risiko«, gjorde ellers i september gældende, at man burde lægge mere luft ind i tidsplanen til eksempelvis »uforudsete hændelser«. Skatteministeriet har desuden selv i et aktstykke til Folketingets Finansudvalg peget på fire »væsentlige risici«, hvoraf de tre af dem knytter sig til forskellige hændelser med »kritiske konsekvenser« for udviklingen af det nye system – og dermed forsinkelser.

Men adspurgt om risikoen for forsinkelser svarer Skatteministeriet i en mail til Berlingske:

»Det er Skatteministeriets vurdering, at projektet vil kunne gennemføres inden for de nuværende tidsrammer.«

Forhandlingerne om et nyt ejendomsvurderingssystem står dermed til at blive en af forårets større politiske sager.

Skal rette op på alvorlige fejl

Det nye system skal rette op på den skandalesag, som blev indledt i 2013 med en opsigtsvækkende rapport fra Rigsrevisionen, der afdækkede alvorlige fejl i de danske ejendomsvurderinger. Konsekvenserne af det var blandt andet, at mange danskere har betalt for meget i skat.

Efterfølgende nedsatte man en ekspertgruppe under ledelse af den tidligere Nykredit-direktør Peter Engberg, som skulle udvikle et nyt og mere præcist system. Men det system, udvalget kom frem til, var stadig for upræcist til politikernes smag, og dermed satte Skatteministeriet sig for selv at udvikle et nyt og mere præcist system.

Til formålet oprettedes et helt nyt center med det meget lidt mundrette navn Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE), hvori man siden 2014 har haft 60 mennesker beskæftiget med udviklingen af det nye system. Og som altså ifølge Skatteministeriet når at blive færdige til tiden.

This template (BMExternalArticleBundle:Content\ExternalArticle:Embedded/small.html.twig) should be overridden!

Selve udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem skønnes samlet set at koste over 400 millioner kroner. Pengene, der allerede er blevet afsat af et flertal i Folketinget, skal blandt andet gå til driften af ICE og til selve udviklingen af et nyt IT-system.

Oven i det beløb vil der ifølge skatteminister Karsten Lauritzen (V) komme »væsentlige udgifter til bedre data til brug for en række ministerier, KL og kommunerne«. Denne udgift er dog »endnu ikke fastlagt«, oplyser ministeren.

Det nye vurderingssystem skal være udgangspunktet for beskatningen af mere end 2,2 millioner boliger, hvoraf de 1,7 millioner er ejerboliger.

Der opkræves samlet set godt 40 milliarder kroner i ejendomsskatter hvert år, oplyser Skatteministeriet.

This template (BMExternalArticleBundle:Content\ExternalArticle:Embedded/small.html.twig) should be overridden!