Skatteministeriet under dobbelt beskydning

Allerede inden en kritisk rapport fra Rigsrevisionen er offentlig, kommer Skatteministeriet under pres. Rigsrevisionen er på vej med heftig kritik, og statsrevisorerne mener, at skatteministeren overtræder spillereglerne.

Skatteminister Karsten Lauritzen tirsdag formiddag en række udvalgte politikere en orientering om Rigsrevisionens kritik. For rapporten fra Rigsrevisionen er bestilt af statsrevisorerne – ikke af skatteministeren – og rapportens indhold er ifølge statsrevisorerne fortroligt indtil onsdag eftermiddag. Fremgangsmåden undrer formand for statsrevisorerne, Peder Larsen (SF). »Jeg har været statsrevisor i 24 år, og jeg kan ikke erindre fortilfælde, hvor ministre har holdt fortrolige orienteringsmøder, før en beretning var offentlig,« siger Peder Larsen. Foto: Claus Bech Fold sammen
Læs mere

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) og Skatteministeriet kan de kommende dage se frem til kritik fra flere fronter.

Ikke nok med at den finansielle vagthund Rigsrevisionen er på vej med alvorlig kritik af den økonomiske styring af skattemyndighederne, som Berlingske omtalte tirsdag. Folketingets egne udpegede revisorer, statsrevisorerne, er samtidig utilfredse med skatteministerens håndtering af Rigsrevisionens beretning.

Det skyldes, at ministeren tirsdag formiddag gav en række udvalgte politikere en orientering om Rigsrevisionens kritik. For rapporten fra Rigsrevisionen er bestilt af statsrevisorerne – ikke af skatteministeren – og rapportens indhold er ifølge statsrevisorerne fortroligt indtil onsdag eftermiddag.

Politikere fra S, R, DF, K og LA, som sammen med regeringspartiet Venstre står bag borgfreden i Folketinget på skatteområdet, blev mandag eftermiddag hasteindkaldt til et møde i Skatteministeriet tirsdag formiddag. Af indkaldelsen fremgår det:

»På mødet vil skatteministeren give en fortrolig orientering om Rigsrevisionens kommende beretning om Skat og Skatteministeriets økonomistyring i perioden 2011-2014, der ventes offentliggjort på onsdag d. 11. november.«

»Jeg undrer mig over, at skatteministeren føler sig foranlediget til at holde et fortroligt møde om beretningen, inden den er offentliggjort,« siger Peder Larsen (SF), formand for statsrevisorerne.

»Jeg kan kun sige, at det undrer mig, at det møde overhovedet har fundet sted. Det giver anledning til en drøftelse med mine kolleger om, hvordan vi skal reagere. Dette klæder ikke skatteministeren. Han spiller ikke efter de uskrevne regler,« siger Peder Larsen.

Formanden kan erindre ét tilfælde, hvor en minister holdt en pressekonference, før en rapport blev offentlig.

»Men jeg har været statsrevisor i 24 år, og jeg kan ikke erindre fortilfælde, hvor ministre har holdt fortrolige orienteringsmøder, før en beretning var offentlig,« siger Peder Larsen.

Politikerne lader sig ikke påvirke

Berlingske har talt med en række af de medlemmer af Folketingets skatteudvalg, som deltog på mødet i går. De fortæller, at mødet først og fremmest handlede om at imødegå kritikken fra Rigsrevisionen. Især et punkt om, at skattemyndighederne bruger færre og færre penge på Skats kerneopgaver, mens budgettet til støttefunktioner og administration stiger, ville skatteministeren og embedsværket gerne udrede på mødet. For driften af Skats IT-systemer er bogført under støttefunktioner, men flere IT-opgaver kan sagtens opfattes som kerneopgaver.

»Min oplevelse på mødet var, at man ville klæde os på til den efterfølgende debat, men sigtet var også at få Folketingets skatteordførere til at være mindre kritiske, altså at tage brodden ud af Rigsrevisionens kritik,« siger Dennis Flydtkjær, Dansk Folkepartis skatteordfører.

Liberal Alliances skatteordfører, Merete Riisager, betegner ligeledes mødet som »krisehåndtering.« Hun oplever, at skattemyndighederne de senere år er gået mere op i, hvordan de fremstår i medierne, end i at løse Skats problemer.

»Men jeg lader mig ikke påvirke. Jeg er – også efter mødet, hvor man forsøgte at anfægte præmissen – på linje med Rigsrevisionen. Skat mangler prioritering og ansvarsfordeling, og det er ikke tydeligt, hvad kerneopgaverne er,« siger Merete Riisager.

Heller ikke de Konservatives skatteordfører, Brian Mikkelsen, giver meget for Skatteministeriets forklaring.

»Hvis Skats mange dyre IT-systemer i det mindste var succeshistorier og virkede efter hensigten, kunne de måske have en pointe. Vi må bare konstatere, at Skat bruger færre og færre penge på den vigtigste opgave: At sørge for at folk betaler det i skat, de skal,« siger Brian Mikkelsen.

Tirsdag omtalte Berlingske hovedpointerne fra Rigsrevisionens beretning: Rigsrevisionen omtaler Skatteministeriets økonomistyring som utilfredsstillende og kritiserer mangel på styring og ansvarsfordeling. Beretningen kritiserer også, at Skat har haft betydelige problemer med at nå egne mål for kerneopgaverne og påpeger, at omkostningerne til kerneproduktion – afregning, indsats, inddrivelse og vejledning – falder, mens omkostningerne til støttefunktioner og administration stiger.

Professor i forvaltningsret Michael Gøtze, Københavns Universitet, opfatter Rigsrevisionens konklusioner som »klar kritik på centrale punkter.« Om ministerens møde med de udvalgte politikere siger Gøtze:

»Det er et usædvanligt forløb, fordi rapporten ikke er offentliggjort.«

Alt det, ministeriet ikke anfægter

Om det var Berlingskes varslede historie, som fik skatteministeren til at indkalde til møde tirsdag, må stå usagt, men i et svar til Berlingske skriver skatteminister Karsten Lauritzen om mødet:

»Jeg står gerne ved, at jeg som minister lægger stor vægt på at orientere Folketinget, og når det gælder Skats udfordringer især den kreds af partier, som deler regeringens ønske om at genoprette Skat. Det er en smule mærkværdigt, hvis man skal kritiseres for at informere og sikre en saglig og faglig debat om Skats problemer,« udtaler Lauritzen.

Af Rigsrevisionens beretning og Skats seneste budget fremgår det af de rå tal, at Skat i dag bruger færre penge på de fire kerneopgaver end på støttefunktioner. Det er især dette punkt, Skatteministeriet anfægter. Men hvad er egentlig rigtigt: Bør drift af IT regnes som en kerneopgave? Og har omkostningerne til støttefunktioner overhalet kerneopgaverne?

Professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh fra Aalborg Universitet har fungeret som uvildig ekspert i en evaluering af Skats økonomistyring. Han gør selv opmærksom på, at han dermed indirekte er lønnet af Skatteministeriet. Per Nikolaj Bukh bekræfter, at IT-drift konteres som støttefunktion, og at den post er vokset de senere år i takt med digitaliseringen i Skat.

»Så det er mere nuanceret, end tallene umiddelbart ser ud. Problemet er bare, at vi ikke siger hvor meget, fordi Skat ikke kan forklare, hvor meget IT fylder. Det er klart, at Skatteministeriet forsøger at gribe fat om den lille ting, hvor man kan anfægte præmissen. Men du skal nok mere hæfte dig ved alle de ting, Skatteministeriet ikke anfægter. Grundlæggende bør man tage Rigsrevisionens rapport alvorligt. Skat har store problemer med økonomistyring, strategi og afrapportering. Og der er for få penge til kerneydelserne,« siger Per Nikolaj Bukh.

Statsrevisorerne præsenterer Rigsrevisionens rapport onsdag eftermiddag på Christiansborg.