Skarp kritik: Nu svinges hammeren over Skat

Rigsrevisionen har netop afleveret en beretning, som peger på alvorlige problemer hos skattemyndighederne. Skatteministeriets departementschef og Skats direktør bør overveje deres stillinger, mener chefjurist. DF vil ikke afvise, at der kommer til at rulle hoveder.

Foto: Jens Nørgaard Larsen. Skattedirektør Jesper Rønnow Simonsen
Læs mere
Fold sammen

Det ville nærmest svare til, at Justitsministeriet ikke havde styr på juraen. Eller at våbnene flød frit i Forsvarsministeriet. Ikke desto mindre er det sandt.

Skatteministeriet og styrelsen Skat har store problemer med at holde styr på egne kroner og udføre grundlæggende skattearbejde.

Det fremgår af en beretning, som statens finansvagthund Rigsrevisionen netop har overbragt til Folketingets revisorer, statsrevisorerne. Rigsrevisionen har undersøgt, hvordan skattemyndighederne generelt blev styret i perioden 2011 til 2014, og selv i rigsrevisorsprog er det ikke en pæn omtale, man møder i konklusionerne.

Skat har problemer med at nå de fastsatte mål for Skats kerneproduktion, særligt med at inddrive gæld til det offentlige. Skatteministeriets økonomistyring har i en treårig periode været utilfredsstillende. Skats aktivitets - og ressourcestyring har fungeret utilfredsstillende. Skat har haft vanskeligt ved at styre forudsatte effektiviseringer. Og Skat har ikke haft et sammenhængende styringssystem, ligesom der ikke har været en klar ansvarsfordeling og heller ikke tilstrækkelig retssikkerhed, lyder statsrevisorernes kritik med afsæt i Rigsrevisionens beretning.

Skat har dog opnået visse forbedringer i mål og resultatstyring i 2014, bemærker statsrevisorerne.

De seneste måneder har Berlingske i en længere artikelserie netop beskrevet omfattende problemer med at inddrive gæld til det offentlige, især udløst af det skandaleramte IT-system EFI.

På et pressemøde på Christiansborg har statsrevisorerne, som er udpeget af Folketinget, onsdag eftermiddag offentliggjort konklusionerne fra Rigsrevisionens beretning. På pressemødet fastslog formanden for statsrevisorerne, Peder Larsen (SF), alvoren.

»Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Skatteministeriet ikke har sikret rammer og grundlag for en tilfredsstillende opgaveløsning i Skat. Skats drift og styring er ikke tilstrækkelig effektiv og sikker,« sagde Peder Larsen.

Statsrevisorerne er også stærkt utilfredse med, at skatteminister Karsten Lauritzen (V) orienterede udvalgte politikere om beretningen, før den var offentlig. De vil nu sende et klagebrev til Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF).

»Vi vil gerne frabede os den slags,« sagde Peder Larsen.

Han henviste til, at det nu er op til regeringen og Folketinget at drage konsekvenserne af Rigsrevisionen og statsrevisorernes kritik.

Statsrevisor og gruppeformand, Søren Gade, som kommer fra samme parti som skatteministeren, lagde på pressemødet vægt på, at ansvaret for Skats massive problemer kan placeres over hele det politiske spektrum.

»Det er problemer, der har stået på længe i Skat. Der er snart ikke et parti, der ikke har været ramt af det her,« sagde Gade.

Lektor i offentlig ret Sten Bønsing fra Aalborg Universitet opfatter Rigsrevisionens konklusioner som »en af de mere alvorlige former for kritik,« som skattemyndighederne er nødt til at reagere på.

»Det her skal opfattes som en formel advarsel til ledelsen om, at det er deres pligt at rette op på problemerne, og at de vil kunne stilles til ansvar, hvis det stadig sejler, når Rigsrevisionen kommer tilbage og gransker området om nogle år,« vurderer Sten Bønsing.

Henriette Kinnunen, chefjurist i den borgerlig-liberale tænketank Cepos, er blevet præsenteret for Rigsrevisionens hovedpointer. Hun hæfter sig især ved, at Skat har problemer med at nå egne mål inden for Skats kerneopgaver.

»Det går ud over den almindelige borger og rammer tilliden til Skat,« siger Henriette Kinnunen.

Hun fremhæver, at Skatteministeriet og Skat de senere år har været igennem store organisatoriske ændringer, og at det vil kræve »et langt sejt træk at rette op på den synkende skude.«

Skat er i dag en styrelse under Skatteministeriet, og Henriette Kinnunen mener, at tilliden til både Skatteministeriets departementschef, Jens Brøchner, og Skats øverste direktør, Jesper Rønnow Simonsen, er væk. Kinnunen henviser især til de to seneste skandalesager om Skats IT-system EFI og sagen om ulovlig refusion for milliarder.

»Havde det alene handlet om denne rapport, ville jeg ikke mene, at departementschefen og direktør burde gå,« siger Henriette Kinnunen.

»Men min vurdering er, at med denne rapport er bægeret begyndt at løbe over. I EFI-sagen har Skat ikke forholdt sig til kritik fra egen revision, og i refusionssagen havde departementschefen end ikke læst rapporten fra revisionen. Det er meget tydeligt, at der er nogle ledelsesmæssige problemer,« siger Henriette Kinnunen.

Hun mener, at man som minimum bør få en uvildig advokat til at kulegrave, hvem der vidste hvad i EFI-sagen og refusionssagen.

Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær, kalder det en »ganske alvorlig kritik fra Rigsrevisionen.« Han betoner, at det ikke nytter at sparke på Skat, men at man i stedet skal fokusere på det fremadrettede. Men direkte adspurgt, om Rigsrevisionens beretning får konsekvenser, svarer Dennis Flydtkjær:

»Det kan jeg bestemt ikke afvise. Det er ganske uholdbart, at det har fungeret så ringe i så mange år. Om der skal afskediges, og om nogen skal stilles til ansvar, kan jeg ikke svare på endnu. Men hele tilliden til Skat er på spil, og tillid er afgørende, så folk ikke bare begynder at snyde i skat.«

Rigsrevisionens beretning peger desuden på en anden tendens. Skat har de senere år øget omkostningerne til støttefunktioner og administration, mens pengene til Skats kerneopgaver - afregning, indsats, inddrivelse og vejledning - bliver færre. I rå tal viser en oversigt i Rigsrevisionens beretning, at Skats prioritering af støttefunktioner mv. faktisk har overhalet beløbet til de fire kerneopgaver.

Dette forhold har udløst ballade i kulisserne, allerede inden rapporten formelt blev offentlig. For Skatteministeriet vil gerne betone, at drift af IT er parkeret under støttefunktioner, og at dele af IT også er en del af Skats kerneopgaver. Sagt ligeud: Skatteministeriet vil gerne fortælle, at det trods alt ikke står så galt til.

Berlingske bragte hovedpointerne fra Rigsrevisionens beretning tirsdag. Samme dag var udvalgte skattepolitikere hasteindkaldt til en orientering om Rigsrevisionens beretning hos skatteminister Karsten Lauritzen (V). Men det er højst upassende, at en minister briefer og forsøger at påvirke politikere om en fortrolig rapport, der endnu ikke er offentlig, lyder kritikken i dagens udgave af Berlingske. Ikke mindst fordi beretningen var bestilt af statsrevisorerne, ikke af skatteministeren.

»Jeg kan kun sige, at det undrer mig, at det møde overhovedet har fundet sted,« som statsrevisorformand Peder Larsen formulerer det.

Professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet, arbejder som uvildig ekspert på en evaluering af Skats økonomistyring. Han siger, at Rigsrevisionens kritik svarer til, hvad han selv har erfaret.

»Det er en klart alvorlig kritik, som skal tages seriøst. Det afgørende er nu, om Skat tager kritikken alvorlig, og hvordan man adresserer den,« siger professoren.