SF: Ny landbrugsaftale er en sejr for økologi og miljø

Det bæredygtige landbrug og naturen har været fokusområder for SF i den nye aftale om fordelingen af fire milliarder kroner i landdistriktsprogrammet.

Det er en stor dag for økologien, naturen og miljøet.

Sådan siger SFs landbrugs- og fødevareordfører, Lisbeth Bech Poulsen (SF), efter regeringen, SF og Enhedslisten er blevet enige om at afsætte i alt 3,9 milliarder kroner til miljøvenlig vækst i landbruget.

»Med denne aftale får vi flere penge til økologi og investeringer inden for økologisk landbrug, end vi har haft tidligere. Derudover får vi mere støtte til landdistriktsområderne og naturen. Endelig gives der investeringsstøtte til miljøvenlige stalde i landbruget. Så det er en god dag for økologien, naturen og miljøet,« siger Lisbeth Bech Poulsen.

Ifølge Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri bliver der afsat 850 millioner kroner til nye, grønne stalde. Det er investeringer, der ifølge fødevareminister Dan Jørgensen (S) mangler ude i erhvervet, og vil løfte produktionen, så den bliver mere effektiv, miljøvenlig og med et højere niveau af dyrevelfærd. Støtten vil give investeringer for op imod 3,3 milliarder kroner og skabe 1.600 job i landbruget frem til 2018,

Investeringsstøtten var sammen med mere økologi to af SFs kardinalpunkter i den nye aftale.

»Det helt afgørende har været at opretholde et stort fokus på økologien. Det er lykkedes med flere penge end tidligere,« siger Lisbeth Bech Poulsen.

»Vi har også haft fokus på at reducere ammoniakudledningen fra de danske stalde. Der har vi fået indført en investeringsstøtte til bedre staldsystemer, så vi kan få nedbragt landbrugets skadelige ammoniakforurening, der bidrager til partikelforurening og skader både natur og vores sundhed,« siger SF-ordføreren og konkluderer, at landbruget generelt har fået en god aftale, selv om der har været fokus på miljø og natur:

»Det er en stor aftale. Også for landbruget - og særligt den dem, der går ind for et bæredygtigt landbrug. De får en kæmpe håndsrækning med denne aftale,« siger hun.

Landdistriktsprogrammet er den nationale udmøntning af midlerne i den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, og er en del af EUs fælles landbrugspolitik.