SF kan ikke garantere fortsat støtte til Lidegaard

Regeringens støtteparti SF kan ikke garantere partiets støtte til den radikale udenrigsminister Martin Lidegaard, efter en ny rapport fra Rigsrevisionen retter hård kritik mod ministeren for sin håndtering af den betændte solcellesag.

Foto: Henning Bagger

Den radikale topfigur og tidligere klima- og energiminister Martin Lidegaard er kommet under skarp beskydning, efter at Berlingske i aftes kunne afsløre, at en ny rapport fra Rigsrevisionen slår fast, at han har tilbageholdt centrale oplysninger for Folketinget i den efterhånden herostratisk berømte solcellesag.

Spørger man SFs gruppeformand, Jonas Dahl, er situationen meget alvorlig.

»Hvis man med fuldt overlæg har tilbageholdt Folketinget oplysninger, så er det en meget alvorlig sag. Det gør det kun endnu mere alvorligt, hvis det har haft store økonomiske konsekvenser. Det må man sige, at det har, når Rigsrevisionen slår fast, at man må bruge 1,8 milliarder kroner mere end forventet, uden Folketinget blev informeret om det. Og når vi så får at vide, at alt det sker på trods af, at ministeren vidste det, så er det et meget alvorligt problem,« siger gruppeformand for SF, Jonas Dahl.

Solcellesagen begynder for alvor, da Berlingske i maj 2013 afdækker omfattende lovsjusk i Klima- og Energiministeriet. Det hele tager sit udspring i det store boom i private solcellepaneler, som fandt sted i løbet af 2012. Her mere end tidobledes antallet af private solcelleanlæg, og da staten støtter solceller, eksploderer regningen, og man vil derfor lave støttesystemet om.

Ved den ændring får man dog skabt et hul i loven, som giver mulighed for, at man kan bygge meget store solcelleanlæg på jorden med statslig støtte. Klima- og Energiministeriet er klar over dette hul, og ministeren informeres om det, før loven skal vedtages, men alligevel går man videre med loven uden at lukke hullet.

Hullet bliver dog først lukket i marts 2013 – mere end tre måneder efter, at Martin Lidegaard først blev orienteret om sagen.

Men allerede dagen før et flertal i Folketinget 19. december 2012 vedtager regeringens udskældte rabatordning for solceller blev Martin Lidegaard orienteret om, at problemet var langt større end først antaget. Men den oplysning gav han ikke videre til Folketinget inden vedtagelsen.

Oplysningerne, som ifølge Berlingskes oplysninger fremgår af Rigsrevisionens endnu ikke offentliggjorte rapport, står i stærk kontrast til Martin Lidegaards tidligere udtalelser. 23 maj 2013 - fire måneder efter vedtagelsen - fortæller han til Berlingske, at han ikke var orienteret om lov-hullet inden vedtagelsen.

I modsætning til Enhedslisten, der tidligere på formiddagen slog fast, at de ikke vil være med til at hive ministertaburetten væk under Martin Lidegaard, kan Jonas Dahl ikke garantere partiets forsatte støtte til den tidligere klima- og energiminister.

Spørgsmål: Enhedslisten mener ikke, at der er et problem. Kan I garanterer jeres fortsatte støtte til Lidegaard?

»Nej det kan vi ikke. Vi vil læse den kommende rapport med stor interesse. Der er ikke noget, der er givet på forhånd. Hvis Rigsrevisionen kan påvise, at Martin Lidegaard har forholdt oplysninger for Folketinget, så er det en meget alvorlig sag,« siger Jonas Dahl.

Læs også: Lidegaard står til skarp kritik fra statsrevisorer

Martin Lidegaard har tidligere modtaget en næse for sin rolle i sagen. Efter SFs regerings-exit skiftede han Klima- og Energiministeriet ud med Udenrigsminister. Men ifølge Jonas Dahl nulstilles tilliden til en minister ikke blot fordi han eller hun skifter ministerium.

»Det er en alvorlig sag, hvis man vildleder Folketinget uanset, hvor man sidder i dag. Vi må slå fast, at det er et problem, hvis ikke man kan give Folketinget korrekte oplysninger, og derfor er man nødt til at se på, hvad konsekvenserne skal være uanset, hvor man sidder nu,« siger Jonas Dahl.

Ifølge TV2 News, der er kommet i besiddelse af Rigsrevisionens rapport, konkluderer den blandt andet, at fejlen ifølge Rigsrevisors beregninger efterlader et hul i finansieringen på op mod 1,8 milliarder kroner frem mod 2032.

I rapporten står der desuden: 

»Klima- og energi og bygningsministeren blev tirsdag den 18. december 2012 oplyst om, at der ville komme væsentligt flere end de forventede 230 MW solcelleanlæg på overgangsordningen. Det skete i forbindelse med ministeriets forelæggelse af et svarudkast på §20-spørgsmålet. Ministeren havde modtaget udkast til svar på flere spørgsmål om samme emne og returnerede svarudkastene den 19. december med ønske om mindre ændringer. Derfor blev svaret til Folketinget først klar efter vedtagelsen af lovændringen«.

Læs også: Forstå solcellesagen på tre minutter

Det er oplysninger som disse, der forventes at udløse en af de skarpeste grader af kritik, som Folketingets Statsrevisorer kan udtale, rettet mod den nuværende udenrigsminister Martin Lidegaard, når de senere i dag holder pressemøde om sagen.

Det har ikke været muligt for Berlingske at få en kommentar fra tidligere klima- og energiminister Martin Lidegaard.