SF gentager opfordring til akut dagpengeløsning

SF står fast på, at regeringen skal indkalde til forhandlinger om en løsning på dagpengeproblemet.