SF forstår lægers nej til tvangsudvisning

SFs retsordfører Karina Lorentzen vil have justitsminister Karen Hækkerup til at redegøre for, om udsending af syge asylansøgere sker i overensstemmelse med menneskeretten.

SF har forståelse for Lægeforeningens udmelding om, at læger ikke bør medvirke, når afviste asylansøgere udsendes under tvang.

Meldingen fra Lægeforeningen kommer efter en konkret sag, hvor en læge medvirkede under transport af en psykisk syg asylansøger. Af asylansøgerens journal fremgik det, at patienten var oplyst om, at et beroligende lægemiddel kunne blive givet ved tvang under transporten.

Men det sætter lægen i en uheldig dobbeltrolle, hvor asylansøgeren ikke ved, om lægen er på patientens eller på myndighedernes side, lyder det fra Lægeforeningen.

»Jeg kan godt forstå, at Lægeforeningen har sine betænkeligheder ved at medvirke til det her. Jeg er interesseret i at få kortlagt, hvad der er baggrunden for, at de har de her dårlige oplevelser,« siger SFs retsordfører, Karina Lorentzen (SF).

»Sender vi mennesker ud, der ikke kan klare flytransport, og som sendes hjem til tvivlsomme vilkår i hjemlande, så synes jeg, det skal frem i lyset. Jeg har forståelse for, at lægerne ikke vil medvirke til noget, de selv synes, er risikabelt,« siger ordføreren, der også er formand for Folketingets Retsudvalg.

Hun vil nu bede justitsminister Karen Hækkerup (S) redegøre for praksis på området, og om praksis er i overensstemmelse med de konventioner, Danmark har skrevet under på.

»Jeg synes ikke, vi skal sende mennesker ud, der er så dårlige, at de ikke kan klare flytransporten. Vi må have kortlagt, om vi lever op til vores menneskeretlige forpligtelser. Det må være første skridt, og næste skridt må være at få afdækket, hvad der nu skal ske, nu da lægeforeningen har lavet deres anbefaling,« siger Karina Lorentzen.

»Hvis man fortsætter udsendelse af mennesker, der er syge og dårlige, så rejser det ret store problemstillinger. Derfor er vi nødt til at have ministeren til at redegøre for, om vi lever op til konventionerne, og hvilke initiativer hun vil tage på baggrund af den udmelding,« siger hun.