SF: Boykot af trossamfund øger risiko for terror

Hvis Københavns Kommune ophæver sit samarbejde med Islamisk Trossamfund, vil det øge risikoen for terrorhandlinger i København, fastslår SF med opbakning fra Enhedslisten.

SFs Sisse Marie Welling. Foto: Pressefoto, SF. Fold sammen
Læs mere

København vil blive en mindre tryg by, hvis kommunens samarbejde med Islamisk Trossamfund skal ophøre.

Det slår SF og Enhedslisten i København fast, efter at Venstre, Socialdemokraterne, de Konservative og Liberal Alliance har stillet forslag om, at samarbejdet mellem kommunen og trossamfundet skal afbrydes.

Men det kan ikke være rigtigt, at kommunens antiradikaliseringsmedarbejdere ikke må arbejde sammen med en organisation, hvor muligheden for at finde frem til de radikaliserede unge er stor, siger Enhedslisten og SF, der derfor kræver sagen indbragt for en samlet Borgerrepræsentation.

»Det er at gamble med københavnernes sikkerhed, når et flertal nu lægger op til, at vi ikke må gøre noget af det vores egne eksperter har anbefalet. Vi har krævet sagen indbragt for hele Borgerrepræsentationen, for det er afgørende, at de mulige konsekvenser af denne beslutning står klart for alle. Det vil betyde større risiko for terrorhandlinger i København,« siger Sisse Marie Welling (SF), integrationsordfører for SF i Borgerrepræsentationen, i en skriftlig kommentar.

Forslaget som Venstre, Socialdemokraterne, de Konservative og Liberal Alliance stiller om at stoppe samarbejdet med Islamisk Trossamfund med øjeblikkelig virkning begrundes med, at »Københavns Kommunes integrationsindsats bør foregå med foreninger og aktører, som støtter op om liberale demokratiske værdier i overensstemmelse med grundlæggende værdier og normer i det danske samfund.«

Partierne står stejlt på at afbryde samarbejdet i kølvandet på, at de uden held har stillet et ultimatum til trossamfundet om at tage afstand fra en række kontroversielle ytringer, som er blevet fremsat af islamiske prædikanter, som trossamfundet har forbindelse til.

Enhedslisten er enig i, at der er tale om »dybt problematiske udtalelser,« men opfordrer til, at de politiske partier bør revurdere boykotten.

»Der er et kæmpe behov for en grundigere drøftelse i hele Borgerrepræsentationen om, hvorvidt et flertal virkelig mener, at vi skal boykotte foreninger på den måde. Vi skal ikke som politikere gå ind og ødelægge et vigtigt arbejde, kommunens ansatte laver,« fastslår Ninna Hedeager Olsen (Ø), integrationsordfører for Enhedslisten i Borgerrepræsentationen.

Det samlede forslag skal behandles af Borgerrepræsentationen torsdag.