SF afviser Vs integrationsudspil

Det nytter ikke noget, at stille færre midler til rådighed i de kommuner, hvor det går mindre godt med at få udlændinge i arbejde, understreger SFs integrationsordfører. Et rejsehold kan i stedet være en god løsning, lyder det.

Læs mere
Fold sammen

Det er langt fra en god idé at straffe de kommuner, der er dårlige til at få udlændinge i arbejde.

Sådan understreger SFs integrationsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), efter Venstre i Berlingske præsenterer sit udspil, der netop går på at belønne kommuner, der får flest udlændinge i arbejde, og samtidig stille færre midler til rådighed i de kommuner, hvor integrationen går mindre godt. Men det er ikke altid kommunen selv, der er herre over, hvordan det går med at få udlændinge i job, pointerer Karina Lorentzen Dehnhardt.

»Jeg vil give Venstre ret så langt, at der virkelig er stor forskel på, hvordan kommunerne løfte opgaven med integration. Noget af det handler helt sikkert om at gøre det bedre, mens andet handler om forhold, kommunerne ikke selv kan påvirke, for eksempel hvor mange ufaglærte arbejdspladser, der findes i en kommune og som jo typisk er der, hvor flygtninge kan gøre sig gældende,« siger integrationsordføreren i en pressemeddelelse og fastslår:

»Der er klart for mange nydanskere på overførselsindkomster, så det er en bunden opgave at gøre det her bedre. Jeg har dog svært ved at se, hvorfor kommunerne ikke skulle have en indlysende interesse i at gøre det bedre, hvis de havde de rigtige greb, så netop af den grund vil det bare det gøre det endnu sværere for dem at løfte opgaven, når de rammes på pengepungen.«

I stedet for at stille nogle kommuner økonomisk ringere mener SF, at et rejsehold bør tage rundt og hjælpe de kommuner, som kan løfte integrationsopgaven bedre.

»Det (rejseholdet, red.) skal hjælpe med at få overblik over indsatsen og råd til, hvordan den kan forbedres. I Miljøstyrelsen har man for eksempel et rejsehold, der rykker ud i kommunerne og gennemgår sagsgange og praksis samt giver vejledning til, hvordan man kan gøre det bedre. Den håndsrækning vil vi hellere give kommunerne end at svinge pisken,« siger Karina Lorentzen Dehnhardt.

Udover rejseholdet mener integrationsordføreren også, at den bopælsbegrænsning, som i dag knytter en flytning til en bestemt kommune, bør ophæves, hvis personen får et job i en anden kommune.