Sådan er testen om retsforbeholdet lavet

Vi har stået på hovedet for at give dig værktøjet, der hjælper dig på vej til finde ud af, om du skal stemme ja eller nej ved den kommende folkeafstemning om retsforbeholdet. Og sådan har vi gjort.

Torsdag den 3. december skal danskerne til folkeafstemning om retsforbeholdet. Men hvor skal du sætte dit kryds?

Vi stiller dig ti spørgsmål til forskellige dele af afstemningens indhold. Der er spørgsmål om nogle af de EU-regler (også kaldet retsakter), som du reelt stemmer om. Det kan for eksempel være kriminalitetsbekæmpelse, konkurser og gældsinddrivelse på tværs af EUs landegrænser. I testen indgår også mere principielle spørgsmål om demokrati og Danmarks indflydelse i EU. Dermed er det ikke alene det konkrete indhold i tilvalgsordningen, men også i et vist omfang din generelle holdning til EU, der lægger til grund for beregningen af, hvorvidt du bør stemme ja eller nej den 3. december.

Valg af spørgsmål

Vi har samlet inspiration til spørgsmålene på hos Folketingets EU-oplysning og i bogen Retsforbeholdet: Hvad, hvorfor og hvordan? af EU-ekspert og adjunkt ved Syddansk Universitet Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen.

De 10 spørgsmål er udarbejdet i samarbejde med Mette Buskjær Christensen, der er EU-forsker og ekspert i EU's retlige og indre anliggender ved Syddansk Universitet. Herefter har Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen også gennemgået spørgsmålene.

Med kun 10 spørgsmål til så kompleks og teknisk en afstemning har vi været nødt til at foretage en prioritering af indholdet. Vi har bestræbt os på at stille spørgsmål til både helt konkrete EU-regler og til de mere principielle, demokratiske konsekvenser af afstemningen.

Vil du have dybere indblik i, hvad vi stemmer om, før du tager testen, kan du her få et enkelt overblik over, hvorfor vi skal stemme, og hvad vi stemmer om.

Skal du stemme ja eller nej? Sådan udregner vi dit resultat

Det resultat, vi præsenterer dig for, når du har besvaret de 10 spørgsmål, bygger på en simpel optælling af antal gange, du har svaret henholdsvis i retning af »ja«, »nej« eller »ved ikke«.

Alle 10 spørgsmål vægter lige meget i udregningen.

Her får du inspiration til dit kryds - men brug din sunde fornuft

Når du har gennemført testen, får du at vide, om dine svar peger i retning af et ja eller et nej. Resultatet kan du bruge som en fingerpeg om, hvor du måske bør sætte dit kryds den 3. december.

Som altid ved sådanne tests er det dog vigtigt, at du tager din sunde fornuft med i stemmeboksen, når du skal sætte dit kryds.

Har du spørgsmål eller kommentarer til testen, er du velkommen til at skrive til Berlingske Research på research@berlingske.dk.

Tag testen her.