Så meget arbejder politikerne - og det går tiden med

Mellem 60 og 70 timer ugentligt arbejder en gennemsnitlig borgmester, minister, regionsrådsformand eller folketingspolitiker. Men hvor meget tid bruger de på Facebook og ferier? Det viser en ny stor analyse, som KORA har lavet for Vederlagskommissionen.

KORA har lavet en analyse, der viser hvor meget hhv. folketingsmedlemmer, ministre, regionsrådsformænd og borgmestre arbejder. Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Hvor stort et arbejdspres oplever de folkevalgte politikere egentlig?

Det spørgsmål fik kommunerne og regionernes forskningsinstitut, KORA, stukket i hånden af Vederlagskommissionen, da den blev nedsat. I forbindelse med, at kommissionen skulle komme med forslag til at ændre politikernes løn, eftervederlag og pension, vurderede medlemmerne nemlig, at det ville være fornuftigt at vide, hvor meget politikerne arbejder, før de kunne foreslå en ny vederlagsordning for dem.

Mandag kl. 11.00 fremlagde Vederlagskommissionens formand, Michael Christiansen, de længere ventede ideer til en ny model for de vederlag, som ministre, borgmestre, regionsrådsformænd og folkevalgte får.

Samtidig blev KORAs analyse af politikernes arbejdstid og arbejdspres offentliggjort, og den dykker vi ned i her:

Borgmestre og rådmænd:

62 timer arbejdede borgmestrene og rådmændene ifølge egen vurdering i uge fem, hvor de blev bedt om at føre dagbog over bestemte slags arbejdsopgaver. Hvis man trækker selvstændigt lønnede erhverv fra, bliver det 60 timer i den uge.

Bedt om selv at vurdere, hvor meget de arbejder i en gennemsnitlig uge, vurderer de, at de gennemsnitligt arbejder 63 timer på en uge. De yngre borgmestre og rådmænd arbejder mere end de ældre, og den enkelte kommunes størrelse smitter ikke af på, hvor meget borgmesteren i den kommune arbejder.

I snit havde borgmestrene holdt 4,6 ugers ferie i løbet af de foregående 12 måneder. For rådmændene var det tal 6,4 uger.

De bruger 18 procent af deres tid på at forberede sig, og det er derfor det, der fylder mest i borgmestre og rådmænds arbejdsdag. Dernæst kommer møder med embedsmænd og andre ansatte, som de bruger 12 procent af tiden på, mens de bruger ti procent af deres arbejdstid på hhv. møder med andre kommuner og kontakt til borgere og foreninger og lignende.

Desuden bruger de tre procent af arbejdstiden på journalister og tre procent af arbejdstiden på sociale medier.

39 procent af borgmestrene noterer, at de har et »meget højt« arbejdspres. 59 procent vurderer, at arbejdspresset i »nogen grad er højt«. For 63 procents vedkommende tager arbejdet energi, der »helt sikkert« eller »til en vis grad« går ud over privatlivet.

Tallene bygger på svar fra 83 ud af 118 borgmestre og rådmænd og interviews med fire borgmestre.

Regionsrådsformænd:

Lige som borgmestrene blev regionsrådsformændene bedt om at notere sig, hvor lang tid de brugte på forskellige arbejdsopgaver i uge fem. Hos dem endte den samlede arbejdsuge med at være på 78 timer - men 74 timer, hvis man trækker selvstændigt lønnede erhverv fra.

Fordi der er så få regionsrådsformænd, svinger tallene dog hurtigt meget, hvis en enkelt stikker ud - og to af regionsrådsformændene noterer, at ugen var usædvanlig.

Den gennemsnitlige arbejdstid på en almindelig uge, vurderer de til at være 63 timer.

Regionsrådsformændene holder mere ferie end borgmestrene - nemlig 5,8 ugers ferie i løbet af de seneste 12 måneder.

Det største tidsforbrug er hos regionsrådsformændene også på forberedelsesposten. Her bruger de 27 procent af deres tid. En femtedel af tiden går med »opgaver i forbindelse med tjenesterejser og transport«, mens ti procent af arbejdstiden bruges på møder i regionen og med udvalgene. Kun en procent af regionsrådsformændenes tid går på de sociale medier. Igen er tallene dog noget mere usikre end dem for borgmestre, fordi svargruppen er så lille.

Tallene bygger på svar fra fire ud af fem regionsrådsformænd og interview med én regionrådsformand.

Ministre:

Ministrene blev også bedt om at registrere deres arbejdsopgaver i uge fem, og de arbejdede i gennemsnit 70 timer. Det er signifikant mere end borgmestrenes gennemsnit på 62 timer.

Hvis en minister har hjemmeboende børn, arbejdede han eller hun 65 timer i uge fem, mens de andre arbejdede 77 timer i gennemsnit. Adspurgt om arbejdstiden i en almindelig uge, svarede ministrene, at den var 67 timer - 58 arbejdstimer for de kvindelige ministre, 70 timer arbejdstimer for de mandlige.

I de 12 måneder, før de blev spurgt, havde ministrene i gennemsnit holdt 6,6 ugers ferie. Altså mere end både regionsrådsformændene og borgmestrene.

I uge fem brugte de lige som de andre politikere også mest tid på egen forberedelse. 21 procent af ministrenes tid gik med det. Dernæst kommer kontakt med borgere og interesseorganisationer, som fylder ni procent af tiden og opgaver i forbindelse med tjenesterejser og transport kommer ind på en tredjeplads med otte procent af tiden.

Ministre bruger syv procent af deres tid på at tale med journalister og fire procent af deres tid på sociale medier. De bruger altså 11 procent af tiden på medier, mens borgmestre bruger seks procent af arbejdstiden på medier.

78 procent af ministrene mener, deres arbejdspres er »meget høj«, og for 82 procent af dem tager det »helt sikkert« eller »til en vis grad« energi, der går ud over privatlivet.

Tallene bygger på svar fra 18 ud af 20 adspurgte ministre og interview med tre ministre - en tidligere og to nuværende.

Folketingsmedlemmer:

Arbejdstiden for folketingsmedlemmer er ifølge analysen sværere at opgøre, og den er opgjort ved at spørge gruppeformændene for seks partier og ikke gennem spørgeskemaundersøgelser lige som de andre politiker-grupper. KORA bruger i stedet et svensk tal fra 2008, hvor arbejdstiden blandt medlemmer af den svenske Rigsdag var 66 timer ugentligt i gennemsnit.

Analysen viser, at medlemmer af partier med få folketingsmedlemmer arbejder mere i gennemsnit end partier med mange folketingsmedlemmer. Sandsynligvis fordi der er flere medlemmer at dele ordførerskaberne ud på, hvis man er flere i gruppen.

Folketingsmedlemmer, der sidder i oppositionen, bruger mere tid på traditionelt folketingsarbejde, mens de partier, der er i regering, bruger mere tid på koordinerende møder. Til gengæld får regeringspartierne flere informationer fra ministerierne, hvilket sparer dem tid.

Folketingsmedlemmer, der bor langt fra København, arbejder mere på de dage, de er i hovedstaden, mens de politikere, der bor tættere på, fordeler arbejdstiden mere på flere dage.

Analysen viser, at folketingsmedlemmer bruger meget tid på henvendelser fra borgere, og en af gruppeformændene vurderer, at han får mellem 150 og 200 mails om dagen.

De vurderer også, at de fleste får holdt fem ugers ferie om året.

Ifølge gruppeformændene oplever folketingspolitikerne arbejdspresset som meget stort. De nævner blandt andet, at det kan skabe stress, når man ikke når alt det, man føler en folkevalgt burde nå, og at presset for at opnå genvalg er meget stort.

Tallene bygger på interviews med seks gruppeformænd for partierne ud af de daværende otte partier i Folketinget. De er blevet bedt om at svare på vegne af alle folketingsmedlemmerne, som ikke er ministre, i gruppen og altså ikke kun deres egen arbejdstid som gruppeformand. Enhedslistens og Konservatives gruppeformænd kunne ikke deltage.

Du kan læse hele KORAs analyse fra side 193 på linket her.