Så er det slut: København dropper al samarbejde med trossamfund

Et flertal i Borgerrepræsentationen har torsdag aften stemt for et forslag om at indstille al samarbejde mellem kommunen og Det Islamiske Trossamfund.

KLKL
ARKIVFOTO: Fredagsbøn i moskeen ved Det Muslimske Trossamfund på Dortheavej i Københavns Nordvestkvarter. Fold sammen
Læs mere
Foto: David Leth Williams

Det er slut med samarbejdet mellem Københavns Kommune og Det Islamiske Trossamfund.

Torsdag aften har Borgerrepræsentationen med 30 stemmer for og 23 imod vedtaget et forslag om at udelukke den muslimske forening fra at samarbejde med kommunen.

Forslaget om at boykotte trossamfundet var stillet af Socialdemokraterne, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti med henvisning til, at Det Islamiske Trossamfund har inviteret en række - ifølge politikerne - kontroversielle prædikanter til Danmark.

Forud for afstemningen i Borgerrepræsentationen manede den radikale beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev til besindighed.

»Det Islamiske Trossamfund har gentagne gange vist deres værd og samarbejdsvilje i arbejdet mod hadforbrydelser og radikalisering. Det er faktisk ret unikt, at vi har et så godt samarbejde med religiøse organisationer her i byen, og det skal vi værne om,« sagde hun og bemærkede, at indsatsen mod radikalisering vil lide skade af forslaget.

Formaningen prellede dog af på kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF), som fra talerstolen kaldte beslutningsforslaget for et »vigtigt opgør« og »et godt initiativ«.

Hos SF ærgrer Sisse Marie Welling sig over beslutningen og siger efterfølgende til Berlingske:

»Det er beskæmmende, at Frank Jensen og Socialdemokraterne sætter symbolpolitik over vores bys sikkerhed og insisterer på, at vores frontmedarbejdere ikke må forebygge radikalisering i ekstreme kredse.«

Kontroversen mellem Det Islamiske Trossamfund og Borgerrepræsentationen har stået på siden 16. september i år. Her langede kommunalpolitikere fra Venstre og Socialdemokraterne i et tv-indslag på TV 2 Lorry ud efter den muslimske forening, som ifølge flere medlemmer af Borgerrepræsentationen »ikke udviser støtte til grundlæggende værdier og normer i det danske samfund«.

På den præmis stillede kommunalpolitikerne den muslimske forening et ultimatum:

Tag inden for 30 dage afstand fra de pågældende prædikanter og en række udsagn om, at »jøder er efterkommere af svin og aber«, at homoseksuelle fortjener dødsstraf, og at der ikke skal være ligestilling mellem kønnene. Eller vink farvel til al samarbejde med kommunen.

Tre dage senere lød svaret fra Det Islamiske Trossamfund, at foreningen ikke ville finde sig i kommunalpolitikernes »revolverpolitik«.

»I har reelt ikke givet (os, red.) noget valg. Derfor noterer vi os, at I uofficielt har eksekveret en beslutning om at terminere det samarbejde, I på jeres egen foranledning har ønsket at opstarte med os,« lød det fra foreningen i en pressemeddelelse under overskriften »Havet lader sig ikke intimidere af regnens komme«.

Det Islamiske Trossamfund har over for Berlingske ikke ønsket at kommentere Borgerrepræsentationens beslutning yderligere torsdag aften.

Ifølge en mailkorrespondance mellem Venstres medlem af Borgerrepræsentationen, Cecilia Lonning-Skovgaard, og den muslimske forening, er det imidlertid trossamfundets opfattelse, at kommunalpolitikernes udtalelser om de pågældende prædikanter er »injurierende«.

Berlingske har læst korrespondancen, hvor det også fremgår, at foreningens advokat i øjeblikket er ved at undersøge muligheden for at rejse en sag i den forbindelse.

Samarbejdet mellem trossamfundet og kommunen, som altså indstilles ved udgangen af november, gælder ifølge beskæftigelses- og integrationsforvaltningen indsatsen mod radikalisering og rådgivning i forbindelse med integration.

Blandt andet har foreningen repræsentanter i antiradikaliseringsenhedens medarbejdernetværk, som består af 44 personer i berøring med københavnske unge, der er i fare for at blive rekrutteret til radikale miljøer.

Derudover har medlemmer af Det Islamiske Trossamfund siddet med i det mundrette »Board for Integration og Medborgerskab«, som er en forsamling af forskellige trossamfund, der rådgiver om kommunens integrationspolitik.