S: Vi skal undgå hovsaløsning på dagpengeområdet

Selv om de økonomiske vismænd fremhæver en række fordele ved at indføre konjunkturafhængige dagpenge, så vil Socialdemokraterne stadig afvente dagpengekommissionen.

Der er adskillige fordele ved at lade den periode, hvor en ledig kan modtage dagpenge, gå op og ned med vækstkurverne i samfundet.

Sådan lyder det i et nyt diskussionsoplæg fra de økonomiske vismænd. Men selv om nogle af landets fremmeste økonomer lægger op til en diskussion af fordelene ved konjunkturbaserede dagpenge, så får det ikke Socialdemokraterne til at juble over den nye rapport og dens konklusioner.

»Jeg lytter til det, de siger, og de anbefalinger, de har - også i forhold til konjunkturbestemte dagpenge - det er utroligt spændende. Men jeg lægger mig ikke fast på noget endnu,« siger arbejdsmarkedsordfører Leif Lahn Jensen (S).

This template (BMExternalArticleBundle:Content\ExternalArticle:Embedded/small.html.twig) should be overridden!

Han peger på, at regeringen vil afvente sin egen dagpengekommission, der skal komme med anbefalinger til en modernisering af dagpengesystemet, inden den lægger sig fast på, hvordan man skal indrette systemet.

»Jeg læser diskussionsoplægget, vismændene har lavet, jeg kigger på en SFI-rapport og jeg holder møder med fagbevægelsen og Dansk Arbejdsgiverforening, og så ser jeg på, hvad der er af plusser og minusser på det her område. Når så kommissionen kommer med sit oplæg, så begynder vi at komme med vores bud. Der vil jeg som arbejdsmarkedsordfører sørge for at få mest mulig indflydelse,« forklarer Leif Lahn Jensen.

Men er det ikke bare at skyde hele spørgsmålet til hjørne?

»Det kan da godt være, at man beskylder os for at skyde dagpengene til hjørne. Men vi vil ikke som den tidligere regering lave et dårligt stykke hovsa-arbejde, vi vil arbejde ordentligt med det her. Vi vil lave en langtidsholdbar dagpengereform, der skaber tryghed, og som folk kan regne med. Den slags tager tid,« siger arbejdsmarkedsordføreren.

Han peger på, at så længe de Radikale ikke vil være med, så kan Socialdemokraterne ikke ændre noget.

»Vi har en regeringsaftale med de Radikale, og den binder. Det er sådan med os socialdemokrater, at når vi laver en aftale, så holder vi fast i den. Og hvis vi skal ændre noget som helst i det her land, så skal det være med vores aftalepartner.«

Spørgsmål: De Radikale er kendt for at sige, at de lytter til økonomer. Kan du så ikke opfordre dem til at ændre på dagpengereglerne med de økonomiske vismænd i ryggen?

»Jeg vil tage det lukket med de Radikale, når vi diskuterer med dem,« siger Leif Lahn Jensen.