S støtter historisk stop for kvoteflygtninge: Vi skal have styr på butikken

Interview Socialdemokraterne bakker op om, at Danmark for førte gang siden 1978 afviser FN-flygtninge. Det er trist for de afviste, men det er den virkelighed, vi står i, lyder det fra Dan Jørgensen.

Foto: Thomas Lekfeldt

Siden 1978 har Danmark taget imod de flygtninge, som FNs flygtningehøjkommissariat, UNHCR, har bedt det danske styre at huse.

Men det er slut nu. I 2025-planen har regeringen gjort det klart, at Danmark stopper med at tage imod de såkaldte kvoteflygtninge resten af året, i alt 491, herunder flygtninge med svær sygdom og handikap.

Danmark har hvert år taget imod 500 flygtninge anvist af UNHCR, men overfor Politiken har udlændinge- og integrations minister Inger Støjberg uddybet, at kvoteflygtninge til Danmark er suspenderet på ubestemt tid.

Socialdemokraterne er helt enige med Støjberg i beslutning om at suspendere kvoteflygtninge i Danmark, siger udlændingeordfører Dan Jørgensen til politiko.dk.

»Vi står lige nu med meget massive integrationsproblemer, som skyldes både det høje antal de seneste år og fejlslagen integrationspolitik de seneste 30 år. Derfor synes vi, det er rimeligt nok, a

t vi stopper op i en periode og får styr på butikken,« siger Dan Jørgensen.

»Ja, 500 er faktisk en ret stor gruppe mennesker«

Du siger, I er pressede på integration. Det er 500 om året. Er det 500, der vælter læsset?

»Vi får jo faktisk flere nu, end vi egentlig kan kapere. Kommunerne siger, vi ikke har boliger nok, vores folkeskoler og sundhedssystemer er enormt pressede, så ja, 500 er faktisk en ret stor gruppe mennesker i en situation, hvor vi er meget presset.«

Regeringen har jo besluttet, at kvoteflygtningene skal udvælges efter, om de er integrerbare i Danmark. Hvorfor er integration så et problem i forhold til at tage lige netop den her gruppe?

»Jo, men bare fordi man har nogle kriterier, som man lægger ned over de her mennesker, så er det ikke sikkert, det sker. Og for det andet så strejker det sig over nogle år. Man skal først lære sproget, man skal ud på arbejdsmarkedet, og man skal have en bolig osv. Der har vi lige nu svært ved at finde boliger og arbejds- og praktiskpladser nok.«

Trist for dem, vi afviser

En del af de ramte bliver handikappede flygtninge. Hvordan har du det med at afvise dem?

»Jo, men altså, vi er i en situation, hvor vi jo desværre er tvunget til at stramme op, fordi vi får for mange, som vi ikke kan kapere. Vi kan jo ikke tage alle i hele verden, og eftersom vi ikke kan det, er den logiske konsekvens, at der skal være en grænse et sted. Så er det trist i forhold til dem, man ikke kan tage imod, men det er den virkelighed, man står i, når man politisk skal træffe nogle valg.«

UNHCR siger, det danske nej er med til at undergrave muligheden for at skabe et system, hvor man fordeler flygtninge mere ligeligt end i dag. Er I med til det?

»Det tror jeg ikke, det gør. Så vidt jeg forstår regeringen, har den ikke tænkt sig at sige, at vi ikke vil bakke op om systemet. Det vil vi godt, vi står bare i en situation lige nu, hvor vi tager langt flere flygtninge end de andre lande i forhold til vores størrelse, og så længe vi gør det, synes jeg det er rimeligt, at vi drosler den her ambition ned.«

Uvis fremtid for kvoteflygtninge i Danmark

Danmark har siden 1978 taget imod de her forfulgte mennesker. Hvordan har du det med, at det nu bliver brudt med opbakning fra Socialdemokraterne?

»Vi har jo ikke stået i en situation som denne her siden 1978. Vi står jo i en anden situation, end vi gjorde i 1978.«

Hvornår tænker du, at Danmark igen kan tage imod kvoteflygtinge?

»Det er meget svært at sige. Man må jo tage stilling til det år for år. Lige nu står vi i en situation, hvor vi heller ikke ved, hvor mange der kommer i år og næste år. Hvor godt lykkes vi med at få de mennesker, der kommer hertil integreret. Det må vi tage stilling til fra år til år,« siger Dan Jørgensen.