S: Rektorer sparker åben dør ind

Vi er i fuld gang med at se på, hvordan man kan forbedre kvaliteten på universiteterne, lyder svaret fra Socialdemokraternes uddannelsesordfører Jeppe Bruus efter kritik fra to universitetsrektorer.

I et indlæg i Berlingske taler rektor på Københavns Universitet Ralf Hemmingsen og rektor på Roskilde Universitet Hanne Leth Andersen for at afskaffe de politiske reformer og regler, der tvinger studerende til at ræse gennem studiet. Foto: Mathias Bojesen Fold sammen
Læs mere

Rektorerne fra Københavns Universitet og RUC sparker en åben dør ind, når de efterlyser mere kvalitet på landets universiteter.

Sådan lyder det fra Socialdemokraternes uddannelsesordfører Jeppe Bruus (S) som reaktion på et debatindlæg i Berlingske. Her beskylder de to rektorer Ralf Hemmingsen og Hanne Leth Andersen politikerne for med fremdriftsreform og færdiggørelsesbonus at haste de studerende gennem systemet frem for at have fokus på kvalitet og faglig fordybelse.

»Jeg tror, det er rigtigt, at der har været fokus på, hvordan vi sørger for at nedbringe den tid, en studerende er om at gå igennem sit studie. Det er meget naturligt, når op mod en tredjedel af de unge tager en lang, videregående uddannelse. Så er der et behov for, at de studerende ikke først er færdige, når de er i slutningen af 20erne. Ellers har jeg svært ved at se, hvordan samfundsøkonomien skal kunne hænge sammen,« siger Jeppe Bruus.

»Når det så er sagt, så er jeg enig med de to i, at der er et behov for at se på kvaliteten. Derfor er der fra regeringens side nedsat et kvalitetsudvalg, der er kommet med tre rapporter gennem 2014 og begyndelsen af 2015. Er der noget, den politiske debat lige nu handler om, er det netop, hvordan vi højner kvaliteten og øger relevansen af vores videregående uddannelser,« siger Jeppe Bruus, der mener, at de to rektorer med deres fokus på kvalitet »sparker en åben dør ind«.

S-ordføreren erklærer sig villig til at se på, om der nogle uhensigtsmæssige incitamenter i taxameterstrukturen. Han savner dog et alternativt bud fra de to rektorer til, hvordan man kan skrue et system sammen, der sikrer, at de studerende gennemfører uddannelserne på normeret tid.

»Jeg kunne godt savne et bud fra de to på, hvordan de tænker, at vi sørger for, at de studerende ikke er to, tre, fire år længere end normeret tid om at gennemføre studiet,« siger Jeppe Bruus.

Spørgsmål: Så du er et langt stykke ad vejen enig med rektorer i, at der skal være mere fokus på faglig fordybelse?

»Jeg er ikke uenig i, at der skal være tid til faglig fordybelse. Det skulle gerne kunne leveres inden for de rammer, der er. Jeg vil også gerne være med til at fjerne overflødige regler, men vi kan ikke gå tilbage til en situation, hvor vi uddanner mange flere, men hvor der på nogle studier er en meget lang gennemførselstid. Det, mener jeg ikke, er holdbart set med samfundsmæssige briller,« siger Jeppe Bruus.

En undersøgelse foretaget af Berlingske Research viste forleden, at 1.200 undervisere på landets universiteter vurderer, at hver 10. studerende ikke er fagligt klædt på til at læse på universitetet.