S: Notat om kollektiv transport ligner bestillingsarbejde

Det koster 1 krone og 85 øre at flytte en bilist over i toget per kilometer, viser nye tal, som møder kritik.

Foto: Nikolai Linares

Det vil koste milliarder af kroner at flytte rejsende fra biler over i tog, viser et nyt notat fra Transportministeriet.

Men der er noget fordækt bag tallene, mener Socialdemokraterne, der sætter spørgsmålstegn ved tallene, som viser, at det vil koste 22,6 milliarder kroner om året af flytte 20 procent af bilisterne over i tog.

- Det ligner rigtig meget blå bloks bestillingsarbejde, og det er en gentagelse af de sædvanlige fejl, vi ser, når det er, vi laver de samfundsøkonomiske beregninger. For det er altid bilen, der er den bedste investeringsmulighed, hvor alternativerne ser dårlige ude.

- Jeg er meget, meget tvivlende over for, at det skulle hænge sådan sammen. Man burde regne på en anden måde, siger trafikordfører Rasmus Prehn (S).

Han understreger, at han endnu ikke har gået notatet igennem i detaljer, men anerkender, at der er regnet efter de "gængse metoder".

- Det ligner helt klart en rambuk, der skal bruges til at droppe endnu flere investeringer i den kollektive trafik for i stedet på sigt at investere i flere vejanlæg og den slags, siger Rasmus Prehn, og det har han til dels ret i.

Tallene får ifølge Jyllands-Posten transportministeren til at konkludere, at han vil satse mindre på tog og indkalde til forhandlinger om investeringer i vejnettet, når der atter er luft i budgettet.

Det er ifølge notatet de små lokale jernbaner, som er dyrest at drive. I gennemsnit koster lokalbanerne det offentlige godt 1,80 kroner for hver gang, de transporterer én passager én kilometer.

Der bruges knap ti milliarder kroner årligt på støtte til den kollektive trafik.

- Ifølge DI spilder vi hvert år, hvad der svarer til 15 milliarder kroner på at holde i kø, og det vil stige til 25 milliarder. Der er et kæmpe trængselsproblem.

- Hvis man får færre biler på vejene, får man mindre trafikudledning. Og jeg er heller ikke sikker på, at man har taget tilstrækkelig højde for, at udgiften per passager bliver mindre, hvis det lykkes at få flere over i den kollektive trafik, siger han.

/ritzau/