S-forslag om modtagelejre er juridisk muligt

Det er ikke FNs Flygtningekonvention, der står i vejen for Socialdemokraternes forslag om at skærme Danmark af for flygtninge og migranter ved hjælp af modtagelejre i lande uden for Europa, vurderer ekspert.

Socialdemokraterne foreslår, at Danmark skal hjælpe flygtninge i modtagelejre – f.eks. i Jordan, hvor billedet stammer fra. Juridisk kan det lade sig gøre, men det er forbundet med store problemer økonomisk og politisk.Arkivfoto: Muhammad Hamed/Reuters
Læs mere
Fold sammen

Juridisk kan det godt lade sig gøre, men politisk og økonomisk er det udfordrende.

Sådan lyder dommen fra flygtningeekspert Thomas Gammeltoft-Hansen over et udspil fra Socialdemokraternes gruppeformand, Henrik Sass Larsen, der vil oprette såkaldte modtagelejre i nærheden af konfliktområderne, hvor verdens flygtninge skal kunne søge beskyttelse.

»Juridisk kan det principielt godt lade sig gøre. Det er ikke i sig selv juraen, der er snubletråden,« fastslår Thomas Gammeltoft-Hansen, der er forskningschef ved Institut for Menneskerettigheder.

Han understreger, at FNs Flygtningekonvention ikke forbyder Danmark eller EU at betale et land i eksempelvis Afrika for at lægge jord til en flygtningelejr, så længe der er sikkert.

»Du kan godt lave en haste-procedure, når folk kommer og søger asyl, og så sende dem til et andet land, hvis man kan garantere forholdene i modtagelseslejrene,« forklarer Thomas Gammeltoft-Hansen.

Ifølge Henrik Sass Larsen vil den mest ideelle løsning for at stoppe det, han kalder »folkevandringen« mod Europa, være modtagelejre i nærheden af de konflikter, folk flygter fra.

S-gruppeformand: Alle flygtninge skal samles i lejre

Hvert EU-land skal så selv kunne bestemme, hvor mange af lejrenes flygtninge, de vil tage imod. Resten må blive i modtagelejrene, foreslår Socialdemokraternes gruppeformand i et interview med Jyllands-Posten.

Men det er helt urealistisk, mener Thomas Gammeltoft-Hansen.

»Det er umuligt at forestille sig, at et land vil lægge jord til en modtagelejr uden en garanti for, at EU-landene tager nogle af flygtningene – eksempelvis via en kvoteordning,« siger forskningschefen, der også peger på flere andre – praktiske, politiske og økonomiske – problemer ved de såkaldte modtagelejre.

»Flygtninge søger ikke bare beskyttelse. De søger også et livsgrundlag i form af arbejde eller uddannelse, og hvis de ting ikke er til stede i modtagelejrene, hvor folk ifølge forslaget måske skal opholde sig i adskillige år, så flygter de igen. Derfor tror jeg ikke på ideen,« siger forskningschefen.

Pape giver S og DF flertal for asyllejre i nærområderne

Sats på nærområderne

Han mener, at det er mere realistisk, at EU skruer kraftigt op for støtten til de nuværende nærområder, eksempelvis Jordan, Libanon og flere flygtninge-belastede lande i Afrika, så forholdene bliver bedre, og folk derfor ikke vælger at flygte videre til Europa.

Samme holdning har generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, Andreas Kamm.

»Der er masser af problemer i forslaget fra Socialdemokraterne. Blandt andet at Danmark fortsat vil have ansvaret for beskyttelsen af de flygtninge, der sendes til en modtagelejr, og det ansvar kan vi i sidste ende ikke påtage os, fordi vi ikke har myndighed i andre lande,« siger Andreas Kamm.

Han henviser til, at Danmark sammen med en håndfuld andre lande, herunder Storbritannien og Holland, i årevis har forsøgt at åbne en slags modtagelejr – et børnehjem – i den afghanske hovedstad Kabul. Her skulle Danmark og de andre lande kunne tilbagesende unge uledsagede ungdomsflygtninge, men projektet blev skrottet sidste år.

Det samme gjorde EU-landenes fælles forsøg i 2003 på at etablere de modtagelejre, som Socialdemokraterne nu slår på tromme for. Og der var også dumpekarakter i 2008, da den daværende VK-regering bad et ekspertpanel om at »kortlægge mulighederne for at oprette modtagecentre i flygtningenes nærområder.«

»Om baggrunden for, at nærområde­tanken kun i begrænset omfang og ikke i dansk eller EU-regi har ført til oprettelsen af centre i nærområderne, må helt overordnet konstateres, at ideen rummer en lang række praktiske, juridiske, økonomiske og politiske problemstillinger, herunder at hverken Danmark eller EU kan etablere eller finansiere en flygtningelejr eller et modtagecenter i et andet land uden dette lands samtykke,« konkluderede ekspertpanelet blandt andet.

DF kalder asyllejre i nærområderne for realistiske