S er ikke klar til ændring af flygtningekonvention

Forskere foreslår en radikal ændring af FNs Flygtningekonvention. Men det er ikke den rigtige måde at håndtere flygtningestrømmen nu og her, mener Socialdemokraterne.

Flygtningestrømmen mod Europa vil i fremtiden blive meget mere massiv, end den er i dag, vurderer tre fremtrædende demografer i Jyllands-Posten søndag.

Og regeringen har allerede taget skridt for at håndtere stigningen i antallet af asylansøgere, der kommer til Danmark, understreger retsordfører for Socialdemokraterne Trine Bramsen (S).

»Håndteringen af migrationsstrømmene mod Europa er en sag, som står utroligt højt på både den danske regerings dagsorden og på EUs dagsorden,« siger Trine Bramsen.

Hun henviser til, at regeringen har foreslået stramninger af asylreglerne, der går ud på, at der fremadrettet skal gives en særlig tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, der flygter fra borgerkrig eller lignende forhold. Samtidig går der længere tid, før de kan få hentet familie til Danmark.

Demograf David Coleman fra Oxford Universitet vurderer dog over for Jyllands-Posten, at de massive flygtningestrømme kan gøre det nødvendigt at lave en radikal ændring af FNs Flygtningekonvention.

»Den blev oprindelig lavet for flygtninge internt i Europa efter Anden Verdenskrig, men siden udvidet til at gælde flygtninge fra hele verden. De strømmer nu til Europa, så presset på kontinentet er allerede nu historisk højt og bliver endnu større i fremtiden,« siger han.

Men det er ikke en ændring af flygtningekonventionen, der står øverst på den danske regerings dagsorden, oplyser Trine Bramsen.

»Det, der i første omgang har både vores og EUs fokus, er den nationale lovgivning, og det er derfor, der er stramninger på vej i den nationale lovgivning,« siger hun.

Hun påpeger, at der desuden er et europæisk fokus på samarbejde med såkaldte tredjelande, så man kan forhindre menneskesmuglere i at transportere immigranter og flygtninge over havet til Europa. Samtidig bliver der fokuseret på det fælleseuropæiske grænsekontrolsystem, Frontex, hvor der ifølge Trine Bramsen »er plads til forbedring«.

»Jeg afviser ikke, at der på sigt kan ske ændringer, men nu og her er det helt centralt, at vi har fokus på de store, store udfordringer, vi ser, og der er løsningen altså øget samarbejde med tredjelandene, en styrkelse af Frontex, og ikke mindst at man sikrer, at for eksempel aftaler om fingeraftryk overholdes på tværs af Europas grænser,« siger hun.

Spørgsmål: Vil det give anledning til, at I vil tale om yderligere stramninger, hvis vi ser en voksende strøm af asylansøgere?

»Ja, jeg vil bestemt ikke afvise, at der kommer yderligere stramninger i fremtiden, men vi skal også huske på, at der er folk, som er på flugt fra krig, som er truede på deres liv, og dem skal vi selvfølgelig have rum til at hjælpe.«