Rørt Bødskov overdrog Justitsministerium til Hækkerup